Den nu aktuella doktorsavhandlingen visar att kvinnor och män i Shakespeares pjäser benämns helt olika och att orden för de båda könen ger upphov till mycket olika associationer.
Män omnämns exempelvis mer än dubbelt så ofta som kvinnor i pjäserna och vanligtvis syftar orden som beskriver det manliga könet på kontroll, makt och intelligens. En kvinna omnämns ofta i relation till en man eller i sammanhang där hennes utseende kommenteras.

Begreppet ‚ÄĚpratsam kvinna‚ÄĚ, anv√§nt i negativ bem√§rkelse, √§r vanligare √§n begreppet ‚ÄĚpratglad man‚ÄĚ ‚Äď och detta trots att m√§nnen i Shakespeares komedier pratar betydligt mer √§n kvinnorna.
S√•ledes: En bra kvinna √§r en tyst kvinna ‚Äď en f√∂rest√§llning som tycks leva kvar i m√•nga moderna spr√•k d√§r pratsamhet och skvaller oftast associeras till kvinnor.

Vidare visar Cathrine Norbergs forskning ett √∂verfl√∂d p√• synonymer till de b√•da begreppen ‚ÄĚhanrej‚ÄĚ och ‚ÄĚhora‚ÄĚ hos Shakespeare.
Enskilda m√§ns oerh√∂rda r√§dsla f√∂r att f√∂rlora kontroll i sin relation till kvinnan samt en medveten ‚Äď eller omedveten ‚Äď r√§dsla f√∂r kvinnlig sexualitet torde vara en rimlig f√∂rklaring till detta fenomen.

Många av orden som används för människor i Shakespears pjäser är givetvis ålderdomliga eller helt avlagda i modernt språkbruk. Samtidigt är det självfallet intressant att se att så många föreställningar om kvinnor och män som var realiteter under renässansen fortfarande är aktuella.
Ett exempel √§r att det finns oerh√∂rt m√•nga invektiv f√∂r ‚ÄĚl√∂saktiga kvinnor‚ÄĚ i modern engelska, och f√∂rmodligen ocks√• p√• svenska. Ordet hanrej finns, trots den minst sagt √•lderdomliga klangen, fortfarande i m√•nga svenska ordb√∂cker, men Cathrine Norberg har aldrig st√∂tt p√• motsatsen, det vill s√§ga ett ord f√∂r en kvinna som blir bedragen av sin √§kta man.
Och det trots att företeelsen i allra högsta grad torde existera i både Sverige och i de engelsktalande länderna runt om i världen.

Cathrine Norbergs doktorsavhandling heter Horor och hanrejar. Manliga och kvinnliga termer i Shakespeares komedier, och disputationen genomförs den 26 oktober klockan 10.00 i D-huset, sal 770, den som kallas Deltasalen.
Ordförande är professor Gunnar Persson från Luleå tekniska universitet och opponent är professor Merja Kytö från Uppsala universitet.

Cathrine Norberg har varit anställd vid Luleå tekniska universitets institution för språk och litteratur sedan 1994. Under den tiden har hon också under ett och ett halvt år tjänstgjort som adjunkt i engelska vid Umeå universitet, där Cathrine Norberg för övrigt också avlade sin lärarexamen i engelska, italienska och tyska 1986.

Upplysningar: Cathrine Norberg, tel. 0920-49 21 89, cathrine.norberg@lh.luth.se

Presskontakt:

Katarina Karlsson, Sofia Stridsman

Telefon:

0920-492128, 0920-493625

Mobil: