Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har under de tre senaste åren ökat antalet sökande med 38 procent. Jämför vi med andra tekniska lärosäten är BTH det som har ökat mest under perioden.
–Ökningen på 38 procent de tre senaste åren är en fantastisk siffra. Många av våra utbildningsprogram har aldrig haft fler sökande än i år och det är också betydligt fler studenter som i år väljer oss som förstahandsalternativ, säger Eva Pettersson, prorektor vid BTH. 
–Att vi ökat så mycket de tre senaste åren är ett bevis på att vi är ett attraktivt alternativ för studenterna. Jag tror också att den speglar småskalighetens fördelar och att en stark företagsnärvaro är viktig när de står inför valet av högskola, säger Eva Pettersson.
Antalet studenter som söker till en civilingenjörsutbildning på BTH har ökat med närmare 17 procent jämfört med förra året, i hela riket är ökningen endast 0,3 procent. Även intresset för högskoleingenjörsutbildningarna är större på BTH än för landet i övrigt.
–Vid BTH erbjuds, förutom tekniska utbildningar, även sjuksköterskeprogrammet med start både höst och vår. Intresset ökade även för denna utbildning; 1000 sökte till höstens utbildningsstart vilket är en ökning med 46 procent mot förra året, och i jämförelse med rikets ökning på sju procent är det en otroligt glädjande siffra, säger Eva Pettersson.

För mer information, kontakta prorektor Eva Pettersson via e-post. eva.pettersson@bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 000 studenter och 450 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två moderna campus i Blekinge: huvudcampus Campus Gräsvik i Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se