Berit Uddén vid Centrum för musikpedagogisk forskning (MPC) belyser i sin avhandling vikten av musisk kommunikation som ett pedagogiskt medel med ickelÀsande barn i förskola och primÀrskola. Historiskt var det avgörande för att sprida kunskap i icke skriftsprÄkliga kulturer. Barn sjunger ofta spontant formade fraser och visar sprÄklig mening med hÀnderna i syfte att skapa förstÄelse.

Redan pÄ 1840-talet menade Friedrich Fröbel, skaparen av Kindergarten som pedagogisk idé, att leken med rimvisan som tolkningsmedium var mÀnniskans första bildningsmedel. Leken mÄste ledas medvetet av modern/pedagogen genom visor, som strukturerar sprÄket, samt talade förklaringar. Detta kallar Berit Uddén musisk pedagogik. Den har betydelse för att barn kÀnslomÀssigt, tankemÀssigt och sprÄkligt skall kunna utveckla sig allsidigt och senare erövra ett funktionellt skriftsprÄk.

Fröbels pedagogiska teori om lekens dubbla funktioner tycks vara en glömd kunskap idag. Berit UddĂ©n Ă€r kritisk till att de svenska lĂ€roplanerna för förskolan och grundskolan skriver att ”musik, dans och teater” skall anvĂ€ndas enbart som ”uttrycksformer” för lĂ€randet och dĂ„ genom sporadisk undervisning av ’experter’ i dessa Ă€mnen.

Berit Uddén hÀvdar betydelsen av att varje lÀrare, som arbetar med barn, i det dagliga arbetet kan anvÀnda visor och rytmiska lekar pÄ ett medvetet sÀtt. Viktigt Àr att denna lek leds pÄ ett lekande sÀtt för att visandet skall fungera som stöd för barnens tanke- och sprÄkutveckling i deras kunskapande verksamhet.

Doktorsavhandlingens titel: Musisk pedagogik med kunskapande barn.Vad Fröbel visste om visan som tolkande medel i barndomens studiedialog.

Disputationen Àger rum fredag 16 november kl. 13.00 i Lilla Salen, ingÄng A2, Kungliga Musikhögskolan ValhallavÀgen 105. Opponent Àr prof. Jan-Erik Johansson, HÞgskolen i Oslo.

Berit UddĂ©n kan nĂ„s pĂ„ tfn 019-31 47 96 (PettersbergsvĂ€gen 4B, 703 69 Örebro), e-post berit.udden@musik.oru.se

Presskontakt:

PresstjÀnsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: