Aquaporiner är ett protein som reglerar vattenflödet in och ut ur celler. Dessa proteiner har visat sig spela roll vid både cancer och diabetes typ 2. Nu har en forskargrupp vid Lunds universitet lyckats hitta en läkemedelskandidat som binder till proteinet, något som visat sig påverka leukemicellers tillväxtförmåga. Studien publiceras i PNAS.

Kortfakta om studien: strukturbiologi, cancerforskning, ”drug discovery” // grundforskning // kvantitativ studie // in vitro.

Aquaporiner är vattenkanaler som finns i cellernas membran. Deras roll är att underlättatransport av vatten och andra mindre molekyler till och från celler. På så sätt reglerar de flödet och trycket i cellen. Aquaporiner är centrala för många mekanismer i våra celler och spelar även en viktig roll vid flera sjukdomstillstånd som till exempel cancer och diabetes typ 2.

– Det verkar som om cancerceller kan öka antalet aquaporinerna för att förbättra sin egen överlevnad och öka sin spridningsförmåga, säger Karin Lindkvist, professor i cellbiologi vid Lunds universitet och strukturbiologiforskare.

Därför är det intressant att försöka utveckla nya läkemedel som blockerar aquaporinernas aktivitet. Men för att kunna skapa nya läkemedelskandidater måste forskarna först få kunskap om hur de binder till aquaporinerna. Med hjälp av kryoelektronmikroskopi, som är en teknologi med extremt hög upplösning, har forskarna nu för första gången lyckats ta fram en bild av ett aquaporin med en läkemedelskandidat bunden till proteinet. De har också visat att läkemedelskandidaten påverkar leukemicellers tillväxtförmåga genom att inaktivera aquaporinern

– Genom att förstå hur proteinet är uppbyggt och hur läkemedel fäster vid det, försöker vi förstå hur cancercellerna reagerar på nya läkemedelskandidater. Det innebär att vi nu kan börja utveckla nya och bättre läkemedelskandidater som slår selektivt mot vissa grupper av aquaporiner för att sedan gå vidare och undersöka läkemedelseffekten för olika cancerformer,avslutar Karin Lindkvist.

Molecular basis for human aquaporin inhibition
PNAS, 6 februari 2024.
Studien är finansierad med stöd av: Vetenskapsrådet, Diabetesfonden, Cancerfonden och Chinese Scholarship Council.

Kontakt: Karin Lindkvist, strukturbiologiforskare och professor i cellbiologi, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet,
tel: 0734-222786 , e-post karin.lindkvist@med.lu.se

Mer om Karin Lindkvists forskning inom strukturbiologi, proteiner och aquaporiner:

Artikel inkl. film, februari 2023: Proteinrevolutionen

 

Presskontakt

Katrin Ståhl
Medicinska fakulteten
Lunds universitet
Mobil: +46 725279797
E-post: katrin.stahl@med.lu.se