Forskare har upptäckt att fåglarnas blod producerar mer värme på vintern än på hösten då det inte är lika kallt.

Hemligheten finns i cellernas energifabrik, mitokondrierna. Däggdjur har inga mitokondrier i sina röda blodkroppar, något som fåglar har och som enligt forskarlaget från Lund och Glasgow gör att blodet kan fungera som ett centralvärmeaggregat när det är kallt.

– På vintern verkar mitokondrierna prioritera att producera mer värme istället för mer energi. Blodet blir ett slags värmeelement som de kan skruva upp när det blir kallt, säger Andreas Nord, forskare vid Lunds universitet och den som lett studien.

Tills nu har den gängse uppfattningen varit att fåglar värmer sig genom att huttra med sina stora bröstmuskler och burra upp fjädrarna. Huruvida det finns värmereglerande processer inuti fåglarna har man inte vetat så mycket om.

För att undersöka mitokondriernas funktion fångade forskarna talgoxar, svartmesar och blåmesar vid ett par olika tillfällen: dels tidigt på hösten, dels under senvintern. Innan fåglarna släpptes tog forskarna blodprov på dem och isolerade de röda blodkropparna. Med hjälp av en så kallad cellrespirometer, ett högkänsligt instrument som kan mäta hur mycket syrgas mitokondrierna förbrukar, kunde forskarna räkna ut hur stor del av syrgasförbrukningen som gick åt till att producera energi och hur mycket som gick åt till att skapa värme. Slutligen mätte de också hur mycket mitokondrier som respektive blodprov innehöll.

Resultaten visar att blodproven som togs på vintern innehöll mer mitokondrier och att mitokondrierna arbetade hårdare. Men arbetet handlade inte om att producera mer energi, vilket forskarna hade trott eftersom fåglarnas ämnesomsättning är mycket högre på vintern.

– Vi hade inte en tanke på att fåglarna kan ha ett värmeelement i blodet som de kan skruva upp, så visst blev vi förvånade, säger Andreas Nord.

Han och hans kollegor ska nu gå vidare och undersöka om kyla är hela förklaringen till att fåglarnas blod producerar mer värme på vintern. Bland annat ska de studera om maten som fåglarna äter vintertid påverkar mitokondrierna.

Studien publiceras i The FASEB Journal: Avian red blood cell mitochondria produce more heat in winter than in autumn.

Mer information
Andreas Nord, forskare evolutionär ekologi
Biologiska institutionen, Lunds universitet
070-495 32 62
andreas.nord@biol.lu.se

 

Jan Olsson, journalist
Biologiska institutionen
Lunds universitet
jan.olsson@biol.lu.se