Frågan som Tomas Beno sökt besvara är hur värmen som uppstår vid borrning inverkar på verktyget (borren) och den färdiga produkten vid olika vätsketryck. Hans resultat visar att ett högre vätsketryck förbättrar ytfinheten. Däremot tycks inte axialkraft, vridmoment och radialkraft påverkas nämnvärt, och materialet hos komponenten endast ytterst lite. Detta tyder på att trycket inte har den stora inverkan på processen som man kunde tro.

Utveckla prototyp
I sin fortsatta forskning, som nu går in i en mer tillämpad fas, hoppas Tomas Beno kunna samarbeta med regionens näringsliv. Bl.a. har Volvo Aero Corporation i Trollhättan visat intresse för ett forskningssamarbete.
– Eftersom borrning ofta är en flaskhals i produktionen vill företagen snabba upp detta moment, utan att behöva göra avkall på kvaliteten. I slutänden är ju ökad produktivitet en ekonomisk fråga, säger Tomas Beno.
Tomas Beno har redan tagit fram en borrprototyp, som han med hjälp av företagen nu planerar att vidareutveckla. Han har också ambitionen att ta fram en modell för hur värmetransporten skulle kunna ökas.

Profilforskning
Trollhättesonen Tomas Beno ingår i den forskargrupp som påbörjat arbetet att bygga upp en profilerande forskning för HTU kring området uthålliga verkstadsindustriprocesser. Han var en av HTU:s första studenter och har i takt med att kunskapstörsten ökat fördjupat sig inom maskinteknikområdet. I dagarna kom han halvvägs mot målet att bli doktor inom produktionsteknik, när han i juni månad presenterade sin licentiatuppsats om borrning vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

För mer information kontakta: Tomas Beno, tel 0520 – 47 50 88, e-post Tomas.Beno@htu.se

Presskontakt:

Anna Hallberg

Telefon:

0520-223152

Mobil:

0733-975092