Datum & Tid: Onsdag, 8 juni 14:00-15:45
Plats: Online eller på plats på Institutet för framtidsstudier ANMÄLAN
OBS: Seminariet hålls på engelska

Forskarseminarium med Jens Finnäs (J++), Måns Magnusson (Uppsala universitet), Jonas Wallin (Lunds universitet).

I valet 2014 gjorde webbsajten Botten Ada förutsägelser av valresultatet genom att använda en bayesiansk statistisk modell och maskininlärning. I valet i höst gör skaparna av Botten Ada, Måns Magnusson, statistiker vid Uppsala universitet och datajournalist-teamet J++, comeback med en ny och förfinad modell tillsammans med Jonas Wallin, statistiker vid Lunds universitet. Hur nära kan man komma? Hur skiljer sig den här modellen från andra mätningar som lägger samman många enskilda opinionsmätningar (poll of polls)? Vilken plats kan sådana här modeller ha inom statsvetenskap och journalistik?

Just nu presenterar Botten Ada en lägesbild av opinionen i dag. De första prognoserna av valresultatet planeras att släppas i juni.

Anmälan
Välkommen till det här forskarseminariet online eller på plats på Institutet för framtidsstudier. Om du kommer att delta på plats, kryssa i rutan i anmälningsformuläret.

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Presskontakt:
Henric Karlsson
Telefon:
072 080 23 77
Epost:
henric.karlsson@iffs.se
Presskontakt:
Erika Karlsson
Telefon:
08-402 12 36
Epost:
erika.karlsson@iffs.se