Göteborg och staden Port Elisabeth har ett partnerskapsavtal, med
stöd av Sida, om ömsesidigt utbyte (Twinning Göteborg-Port Elisabeth)
– ett samarbete som formaliserades under den svenska veckan i Sydafrika i november 1999. Samarbetet omfattar flera områden: industri och näringsliv, urban utveckling, sport, konst och kultur, turism samt högre utbildning.

De sydafrikanska gästerna kommer att berätta om hur man i Sydafrika
arbetar med olika sätt att nå ut till blivande studenter genom information och rekrytering på grundskolor och gymnasier, såväl i vita medelklassområden som i kåkstäder.

Seminariet äger rum på Handelshögskolan torsdagen den 18 april mellan kl. 9 och 16.

För ytterligare information, kontakta:
Eina Hagberg, 031-773 49 22

Pressekreterare Åke Pettersson
Informationsavdelningen
Göteborgs universitet
tel 031-773 44 53
fax 031-773 43 54
e-post: Ake.Pettersson@adm.gu.se

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851