Årets hedersdoktorer vid Stockholms universitet är nu utsedda. Bland dem märks författaren, översättaren och danspedagogen Brita af Geijerstam och Arne Ruth, tidigare chefredaktör för DN och chef för dess kulturredaktion samt tidigare gästprofessor vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK) vid Stockholms universitet.

Filosofie hedersdoktorer blir

vid humanistiska fakulteten
professor Michael Holquist, Yale University, USA och ovannämnda Brita af Geijerstam och Arne Ruth.

vid samhällsvetenskapliga fakulteten
professor Shirley Brice Heath, Stanford University, USA

samt vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
professorerna Edward J. Carpenter, San Fransisco State University, USA, Domenico Rio, Università degli Studi di Padova, Italien, Hector Rubinstein, Uppsala samt Arndt Simon, Max-Planck-Institut für Festkkörperforschung, Stuttgart

Juris hedersdoktorer blir
Henry Olsson, f.d. lagman i Svea hovrätt och professor Joseph Norton, Queen Mary and Westfield Collegue, London University

Hedersdoktorerna kommer att promoveras vid den sedvanliga installations- och promotionshögtidligheten i Blå hallen i Stockholms stadshus fredagen den 28 september, då även nya doktorer och jubeldoktorer promoveras. Då installeras även de nya professorerna.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: