Detta framgår av en ny doktorsavhandling från Linköpings universitet, skriven av Malin Fagerås Böttcher.

– Det har funnits en teori om att skillnader i bröstmjölkens sammansättning skulle ha betydelse för vilka barn som blir allergiska och vilka som inte blir det. Men våra studier har inte bekräftat den teorin, säger hon.

– Det ser jag som positivt. Vi vet ju att bröstmjölk har många goda effekter, och till exempel ger ett långvarigt skydd mot infektioner. Våra studier bekräftar också bröstmjölkens anti-inflammatoriska egenskaper, och stödjer ytterligare att man utan inskränkningar ska rekommendera alla mödrar att amma sina barn.

Malin Fagerås Böttcher har undersökt bröstmjölkens nivåer av IgA-antikroppar (ämnen som utgör en viktig del av immunförsvaret vid slemhinnorna) och andra proteiner som spelar en roll i allergiska reaktioner. Nivåerna visade sig variera mycket starkt mellan olika kvinnor, men variationerna hade alltså inget samband med vilka barn som utvecklade allergier upp till två års ålder.

Avhandlingen heter Immunological factors in breast milk in relation to allergy in mother and child. Disputationen äger rum den 12 april. Malin Fagerås Böttcher träffas på tel 013-22 35 65, e-post malfa@kfc.liu.se.

Presskontakt:

press@liu.se

Telefon:

013 - 28 10 00

Mobil: