Missbruk av anabola-androgena steroider, vanligen kallade anabola steroider, figurerar inte bara bland elitidrottsmÀn och kroppsbyggare utan Àven bland unga killar i grundskolan och gymnasiet. Förutom för att fÄ större och starkare muskler och prestera bÀttre i idrott, missbrukar gymnasiekillar anabola androgena steroider för att det Àr kul att testa, för att fÄ berusning och för att bli modigare. Anna Kindlundh visar i sin avhandling inom ÀmnesomrÄdet beroendeforskning att det finns tydliga samband mellan missbruk av anabola androgena steroider och storkonsumtion av alkohol, missbruk av narkotika och vÄld. Vidare visar hon i denna tvÀrvetenskapliga studie att det i viss utstrÀckning Àven finns gemensamma nÀmnare mellan anabola androgena steroider och narkotika sÄvÀl nÀr det gÀller psykosociala motiv och mönster för missbruk som neurobiologiska effekter pÄ hjÀrnan.

Epidemiologiska studier, baserade pÄ en enkÀtundersökning omfattande 2700 gymnasieelever i Uppsala, visar i en multivariat modell att invandrarbakgrund, medelmÄttig eller dÄlig prestationsförmÄga i skolan, skolkning flera gÄnger i veckan, medelmÄttigt eller dÄligt sjÀlvförtroende, styrketrÀning, storkonsumtion av alkohol, intag av receptbelagda lugnande medel samtliga Àr faktorer som oberoende av varandra visar tydliga samband med missbruk av anabola androgena steroider. Gemensamma nÀmnare mellan anabola androgena steroider och narkotika gÀller troligtvis den grupp av steroidanvÀndarna vars primÀra motiv för missbruk snarare utgörs av de vill bli modigare och fÄ berusning framför att förbÀttra idrottsprestationer och fÄ större och snyggare muskler.

Neurobiologiska rÄttstudier visar att kronisk administrering med en av de vanligast förekommande anabola androgena steroiderna, nandrolon, ger upphov till markanta förÀndringar av dopaminreceptorer och serotoninreceptorer i regioner i hjÀrnan av betydelse för kÀnslan av vÀlbefinnande och belöning samt impulsivitet, aggressivitet, Ängest, psykoser, kognitiv förmÄga och depression. De nu upptÀckta neurobiologiska förÀndringarna i hjÀrnan kan ligga till grund för de psykiatriska bieffekter som man har kunnat relatera till intag av anabola androgena steroider.

Preventiva ÄtgÀrder bör rikta sig till olika grupper av steroidanvÀndare som mycket vÀl skulle kunna fÄngas upp under skolÄldern. PÄvisade förÀndringar i hjÀrnans dopamin- och serotoninsystem, kan vara potentiella mÄltavlor nÀr det gÀller att ta fram adekvata farmakologiska behandlingsmetoder för missbrukare av anabola androgena steroider.

Anna Kindlundh, Epidemiological and Neurobiological Evidence for Misuse of Anabolic-Androgenic Steroids. Institutionen för farmaceutisk biovetenskap. Disputationen Àger rum fredag 27 september kl. 9.15 i hörsal B41, Uppsala biomedicinska centrum, BMC
Opponent Àr docent Johan Franck, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Anna Kindlundh kan nÄs pÄ telefon 018 471 46 20 alt. 070 792 86 46 eller via e-post anna.kindlundh@farmbio.uu.se