Blekinge Tekniska Högskolas forskning inom mjukvaruutveckling fortsätter att klättra på de internationella rankinglistorna. Forskningen rankas nu tvåa i världen, och etta i Europa, när det gäller antal publikationer i ledande tidskrifter inom området.

Mjukvaruutveckling är ett område som blir alltmer relevant i samhället med den pågående digitaliseringen. BTH har länge haft en topposition när det gäller forskning inom mjukvaruområdet.

–Rankinglistorna visar på BTH:s mycket starka position inom området och det är speciellt roligt att det finns så många unga forskare med koppling till BTH med på listorna, säger professor Michael Mattsson, prefekt vid institutionen för programvaruteknik, på BTH.

Det är den ansedda tidskriften ”Journal of Systems and Software” som i en artikel i sitt oktobernummer visar på BTH:s topposition. Rankingen avser publikationer under åtta år (2013–2020). Där rankas BTH tvåa i världen och etta i Europa när det gäller antal publikationer i ledande tidskrifter inom mjukvaruområdet*.

–I den förra rankingen, för perioden 2012–2017, rankades BTH sexa i världen, så den nya rankingen är en klar förbättring. En av förklaringarna till forskningsframgångarna är arbetssättet. Vi bedriver vår forskning nära industrin och kombinerar relevans med hög vetenskaplig kvalitet, säger Michael Mattsson.

I samma kategori, antal publikationer i ledande tidskrifter inom området, är hela åtta BTH-forskare rankade individuellt i sina respektive erfarenhetsgrupper (erfaren, etablerad och tidigt i karriären). De är:

  • Professor Tony Gorschek
  • Professor Kai Petersen
  • Biträdande professor Krzysztof Wnuk
  • Tekn. dr. Michael Unterkalmsteiner
  • Professor Daniel M. Fernández
  • Tekn. dr. Nauman bin Ali
  • Tekn. dr. Fabian Fagerholm
  • Tekn. dr. Davide Fucci

Vidare är tekn. dr. Michael Unterkalmsteiner från BTH rankad bland de som har högst påverkan, baserat på citeringar, i kategorin forskare tidigt i karriären.

För mer information, kontakta professor Michael Mattsson, via e-post: michael.mattsson@bth.se

* Källa: W. Eric Wong, Nikolaos Mittas, Elvira Maria Arvanitou, Yihao Li:

A bibliometric assessment of software engineering themes, scholars and institutions (2013–2020) – ScienceDirect Journal of Systems and Software

 

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har en tydlig profil; digitalisering och hållbarhet, som genomsyrar hela verksamheten.

Vårt uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation. Vi bedriver utbildning och forskning inom områden där samhället har stora behov.

 

BTH startade 1989 och har idag drygt 5 900 studenter och 460 anställda. BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom flera områden. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två campus i Blekinge: huvudcampus i Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se

Presskontakt:

Margareta Ahlström

Telefon:

0455-38 50 91

Mobil: