Johan Sanmartin Berglund, professor i hälsovetenskap vid BTH, koordinerar det svenska arbetet i en ny europeisk studie kring fästingar och borrelia. Målet är att ta reda på mer om borrelia och hur sjukdomen utvecklas inför en kommande vaccinationsstudie.

Lagom till midsommarhelgen, då antalet fästingbitna når sin höjdpunkt, startar en ny studie där professor Johan Sanmartin Berglund vid BTH koordinerar det svenska arbetet. Studien rör fästingar och borrelia inför en planerad vaccinationsstudie 2022.

-Vi kommer från och med nu och under ett års tid att erbjuda alla som tillhör områdena Jämjö och Rödeby två besök på BTH forsknings- och utbildningsklinik, vid misstanke om borreliainfektion. På kliniken kommer vi att göra provtagningar och dokumentation. För varje borreliafall vi hittar genomför vi intervjuer med sex kontrollpersoner från samma områden om deras fritidsvanor, berättar Johan Sanmartin Berglund.

Dokumentationen och intervjuerna görs för att kartlägga förekomsten, och vilka typer, av borrelia som förekommer i området. Det görs som förberedelse för en större vaccinationsstudie mot borrelia nästa år.

Patienter i alla åldrar, med misstänkt eller bekräftad borrelia, erbjudas att delta i studien. Syftet med studien är att hjälpa forskare att få reda på mer om borrelia och hur den utvecklas. Att delta i studien är gratis och deltagarna ersätts för resor och andra utgifter.

För mer information, kontakta professor Johan Sanmartin Berglund via e-post: johan.sanmartin.berglund@bth.se eller via telefon:0455-38 54 71.

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 000 studenter och 450 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två moderna campus i Blekinge: huvudcampus Campus Gräsvik i Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se

Presskontakt:

Margareta Ahlström

Telefon:

0455-38 50 91

Mobil: