Burma-Myanma(r) Research and its Future:
Implications for Scholars and Policymakers
Göteborgs universitet, 21-25 september 2002

Den 21-25 september anordnas i Göteborg en stor, internationell Burma konferens. Arrangörskommittén har sin bas vid Centrum för Asienstudier (CEAS) vid Göteborgs universitet. Konferensen inleds den 21/9 i Aulan, i Göteborgs universitets huvudbyggnad, Vasaparken. En bärande idé är att föra samman en nu åldrad generation erfarna forskare, som en gång bar upp och definierade detta forskningsfält, med en ny generation akademiker. Unikt för konferensen är dess blotta omfattning, med 160 bidrag i 22 paneler, och dess internationella sammansättning med deltagare från Europa, USA, Kina, Japan, Ryssland, Indien, Thailand, Malaysia, Singapore, Nya Zealand, och Australien. Historiskt är också det burmesiska deltagandet, där två tredjedelar av panelerna koordineras av burmesiska forskare.

Konferensen äger rum i en tid då det finns anledning för en försiktig optimism vad gäller det politiska läget i Burma, och arrangörerna hoppas bidraga till en ökad förståelse, och ett ökat engagemang i frågor som rör detta hittills relativt okända land. Samtidigt kommer konferensen att utgöra en plattform för fortsatt akademisk forskning och internationell samverkan. Intresset från internationell media, forskarsamfund, och bokförlag är mycket högt.

Konferensen genomf√∂rs med st√∂d fr√•n G√∂teborgs Universitet, det Internationella Centret f√∂r Asienstudier (IIAS) i Leiden, Nordiska Asien Institutet (NIAS) i K√∂penhamn, Styrelsen f√∂r internationellt utvecklingsarbete (SIDA), Nordisk Forskerutdanningsakademi (NorFA), och Centrum f√∂r √Ėst- och Syd√∂stasienstudier, Lund Universitet. G√∂teborgs stad st√∂djer ocks√• konferensen genom att anordna en middag f√∂r konferensdeltagarna.

För mer information, kontakta:
Dr. Wil Burghoorn, föreståndare, Centrum för Asienstudier (CEAS), 031-773 43 23
E-post: wil.burghoorn@ceas.gu.se

Dr. Gustaaf Houtman, affilierad forskare, Centrum för Asienstudier (CEAS), 031-773 26 53
E-post: at@therai.org.uk

Per Lundberg, doktorand, Socialantropologiska Institutionen, 031-773 46 06
E-post: per.lundberg@sant.gu.se

Utförlig information finns också på
http://www.therai.org.uk/anthcal/myanmarburma2002.html

Pressekreterare
√Öke Pettersson
Informationsavdelningen
Göteborgs universitet
Box 100
405 30 Göteborg
tel 031-773 44 53
fax 031-773 43 54
e-post: Ake.Pettersson@adm.gu.se
internet: www.gu.se