Burma-Myanma(r) Research and its Future:
Implications for Scholars and Policymakers
Göteborgs universitet, 21-25 september 2002

Den 21-25 september anordnas i Göteborg en stor, internationell Burma konferens. Arrangörskommittén har sin bas vid Centrum för Asienstudier (CEAS) vid Göteborgs universitet. Konferensen inleds den 21/9 i Aulan, i Göteborgs universitets huvudbyggnad, Vasaparken. En bÀrande idé Àr att föra samman en nu Äldrad generation erfarna forskare, som en gÄng bar upp och definierade detta forskningsfÀlt, med en ny generation akademiker. Unikt för konferensen Àr dess blotta omfattning, med 160 bidrag i 22 paneler, och dess internationella sammansÀttning med deltagare frÄn Europa, USA, Kina, Japan, Ryssland, Indien, Thailand, Malaysia, Singapore, Nya Zealand, och Australien. Historiskt Àr ocksÄ det burmesiska deltagandet, dÀr tvÄ tredjedelar av panelerna koordineras av burmesiska forskare.

Konferensen Àger rum i en tid dÄ det finns anledning för en försiktig optimism vad gÀller det politiska lÀget i Burma, och arrangörerna hoppas bidraga till en ökad förstÄelse, och ett ökat engagemang i frÄgor som rör detta hittills relativt okÀnda land. Samtidigt kommer konferensen att utgöra en plattform för fortsatt akademisk forskning och internationell samverkan. Intresset frÄn internationell media, forskarsamfund, och bokförlag Àr mycket högt.

Konferensen genomförs med stöd frĂ„n Göteborgs Universitet, det Internationella Centret för Asienstudier (IIAS) i Leiden, Nordiska Asien Institutet (NIAS) i Köpenhamn, Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (SIDA), Nordisk Forskerutdanningsakademi (NorFA), och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier, Lund Universitet. Göteborgs stad stödjer ocksĂ„ konferensen genom att anordna en middag för konferensdeltagarna.

För mer information, kontakta:
Dr. Wil Burghoorn, förestÄndare, Centrum för Asienstudier (CEAS), 031-773 43 23
E-post: wil.burghoorn@ceas.gu.se

Dr. Gustaaf Houtman, affilierad forskare, Centrum för Asienstudier (CEAS), 031-773 26 53
E-post: at@therai.org.uk

Per Lundberg, doktorand, Socialantropologiska Institutionen, 031-773 46 06
E-post: per.lundberg@sant.gu.se

Utförlig information finns ocksÄ pÄ
http://www.therai.org.uk/anthcal/myanmarburma2002.html

Pressekreterare
Åke Pettersson
Informationsavdelningen
Göteborgs universitet
Box 100
405 30 Göteborg
tel 031-773 44 53
fax 031-773 43 54
e-post: Ake.Pettersson@adm.gu.se
internet: www.gu.se