På Chalmers tekniska högskola finns ett stort antal forskare som kan bidra till kunskapsläget kring utbrottet av det nya coronaviruset ur olika aspekter. Här följer ett urval av Chalmersforskare som kan svara på frågor.

Virusforskning

Ny forskning och kunskap om RNA, kärnan i Coronaviruset

Namn på forskare och kontaktuppgifter: Marcus Wilhelmsson, biträdande professor 

Beskrivning: Marcus Wilhelmsson har mycket kunskap om vad det är som kapar och tar över våra celler då vi blir smittade av coronaviruset. Virus är en påse med RNA, där RNA är det som tar över maskineriet i våra celler för att producera mer av sig självt och det hölje/påsen som tillsammans med RNA utgör viruset. RNA är bokstavligen kärnan i coronaviruset och roten till det onda. Inom sin forskning tittar Marcus på hur RNA kan användas i medicinska sammanhang och på dess struktur och interaktioner med proteiner/biomolekyler.

Marcus har också tillsammans med Fredrik Höök på Fysik och Elin Esbjörner-Winters på Bio ett stort projekt med AstraZeneca om bland annat att få in RNA för (andra) terapeutiska ändamål i celler, alltså ganska likt den idé om en ny typ av vaccin som just nu testas i USA. Om testerna i USA faller väl ut skulle säkert någon av de forskarna kunna hjälpa till med att kommentera och förklara.

epost marcus.wilhelmsson@chalmers.se tel +46 31 772 30 51

Virus, celler och proteiner

Pernilla Wittung-Stafshede, professor, institutionen f√∂r biologi och bioteknik p√• Chalmers, samt ledare f√∂r Genie ‚Äď ett nytt och √∂vergripande j√§mst√§lldhetsinitiativ p√• Chalmers

Forskningsområde: Pernilla Wittung-Stafshede forskar inom biokemi-/biofysik-området med fokus på proteiner. Hon gör sina egna proteiner i labbet och kan därmed variera dem som önskat beroende på den vetenskapliga frågan. Målet med hennes forskning är att förstå hur proteiner fungerar rätt och fel, med fokus på (a) felaktiga reaktioner som leder till amyloida sjukdomar så som Alzheimer och Parkinson och (b) metall-bindande proteiner som driver på spridning av cancer. Pernilla är en generell expert på proteiner och deras funktioner; därmed har hon insikt runt de proteiner som är relaterade till coronaviruset. Hon studerar även proteiners bindningar till cellmembran, vilket är del av den mekanism som coronaviruset tar sig in i mänskliga celler.

E-post: pernilla.wittung@chalmers.se, Tel: 0766-072283

Spridning och risk

Beräkningsmodellering

Devdatt Dubhashi, professor i datavetenskap vid Institutionen för data- och informationsteknik.

Forskningsområde: beräkningsmodellering, datadrivna metoder med hjälp av AI/maskininlärning.

e-post: dubhashi@chalmers.se telefon 031-772 1046

Populationsdynamisk modellering

Philip Gerlee, docent i matematik vid institutionen för matematiska vetenskaper

Forskningsområde: Matematisk modellering, specifikt populationsdynamiska modeller

E-post gerlee@chalmers.se  tel 031-772 5354

Global katastrofrisk

Olle Häggström, professor i matematisk statistik vid institutionen för matematiska vetenskaper

Forskningsområde: Matematisk statistik, AI och global katastrofrisk

E-post olleh@chalmers.se, tel 0731431171

Matematiska modeller för spridning

Peter Jagers, professor i matematisk statistik vid institutionen för matematiska vetenskaper

Forskningsområde: Matematiska modeller för spridning

E-post jagers@chalmers.se, tel 031-772 3520

Extrema risker

Holger Rootzén, professor i matematisk statistik vid institutionen för matematiska vetenskaper.

Forskningsområde: extrema stormar, regnväder, översvämningar, finansiella risker, influensaepidemier.

Kontakt: hrootzen@chalmers.se, 0730794222

Hälsa och sjukvård

Ny forskning i Coronavirusets kölvatten

Namn: Martin Andersson, professor teknisk ytkemi, vice prefekt och ansvarig för nyttiggörande på Kemi och kemiteknik

Beskrivning: Martin Andersson och hans grupp är inriktade på forskning av nya material som kan användas inom medicinteknik. De har kunskap om ytor och hur dessa påverkar mikroorganismer, mest med fokus mot bakterier. Ett nystartat projekt är nu igång där de studerar hur Corona-virus kan inaktiveras på ytor för att utvärdera vilka material som skulle kunna bidra till att minska smittspridning.

Kontaktuppgifter: martin.andersson@chalmers.se +4631 772 2966

Utveckling av målsökande biologiska läkemedel och medicinsk diagnostik

Fredrik H√∂√∂k, professor, institutionen f√∂r fysik p√• Chalmers, samt ledare f√∂r Formulaex ‚Äď ett industriellt forskningscentrum med AstraZeneca som ledande industripartner

Forskningsområde: Fredrik Höök forskar inom biologisk fysik. Målet är att paketera biologiska läkemedel i nanokapslar, till exempel vaccin, så att de kan nå fram till kroppens celler och bota svåra sjukdomar. Han utvecklar även bioanalytiska sensorer inom medicinsk diagnostik, baserade på detektion av DNA, RNA och proteiner.

E-post: fredrik.hook@chalmers.se, Tel: 031 772 61 30

Nya tekniker för sjukdomsövervakning

Francis Lee, senior forskare i teknik-, vetenskap och samhälle

Forskningsområde: Hur nya övervakningstekniker påverkar hur vi förstår och agerar på pandemier.

E-post: francis@francislee.org Tel: 0734 41 42 19

Hantering av kontaminerade (jfr smittbärande) ytor och kläder

Ny forskning Рmöjlighet för vårdpersonal att öva på säker hantering av skyddskläder/utrustning

Samtliga forskare nedan är verksamma inom kärnkemi/industriell materialåtervinning

Christian Ekberg, professor, che@chalmers.se +46 31 772 28 01

Teodora Retegan, biträdande professor tretegan@chalmers.se +46317722881

Stellan Holgersson, forskare stehol@chalmers.se +46 31 772 28 02

Stefan Allard, forskare stefan.allard@chalmers.se, +46317722915

Beskrivning: Samtliga forskare ovan verkar inom området kärnkemi och har god kunskap om hur kontaminerade ytor och kläder ska hanteras. Den här kunskapen som är samma som hantering av droppsmitta är aktuell i samband med hantering av skyddsutrustning och vårdpersonalens säkerhet mot Coronaviruset. Enheten/Chalmers skulle kunna erbjuda miljöer där vårdpersonal kan öva på att hantera skyddsutrustning (klä på och av sig) på ett säkert sätt eftersom det finns både kunskap och metoder redan på plats om kontaminerade ytor, som är överförbara till Corona. Metoderna ger direkt svar på om strategin som används fungerar eller om man fått droppsmitta på någon oskyddad del av kroppen. Den här typen av övningsmiljöer erbjöds till MSB även vid utbrottet av Ebola.

Management of care organizations

Henrik Eriksson, professor, kvalitetsutveckling

Forskningsområde: Vårdens och omsorgens ledning, styrning och organisering.

E-post: Henrik.eriksson@chalmers.se Tel: 031-7728184

Arbete på distans

Svårigheter och möjligheter med distansundervisning

Christian Stöhr, docent vid Ingenjörsutbildningsvetenskap

Forskningsområde: Kan svara på frågor angående svårigheter och möjligheter med distansundervisning utifrån hans expertis och forskning.

e-post: christian.stohr@chalmers.se tel: 031-772 2448

Utbildning av k√§rnteknikspecialister ‚Äď p√• distans

Christophe Demazière, professor vid institutionen för fysik och ledare för ett nytt EU-finansierat utbildningsinitiativ. Projektet bygger på att använda sig av distansundervisning för att kunna utbilda en ny generation av efterfrågade forskare och specialister inom kärnteknik.

Forskningsområde: Reaktorfysik. Han har framgångsrikt undervisat på distans i många år, bland annat har han sedan 2013 gett en kurs inom avancerad fysik helt online. Han har också utvecklat interaktiva workshops som studenter kan delta i på distans. Han föreläser regelbundet om innovativa pedagogiska metoder som omvänt klassrum och aktivt lärande. För att utveckla och analysera sina undervisningsmetoder samarbetar Christophe Demazière även med två pedagogikforskare på institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande på Chalmers.

e-post: demaz@chalmers.se tel: 031-772 30 82

Ergonomi vid hemarbete

Anna-Lisa Osvalder, biträdande professor i Människa-maskinsystem, docent i Human Factors Engineering och universitetslektor i Ergonomi. Hon är teknisk doktor i Trafiksäkerhet med inriktning mot biomekanik och personskadeprevention.

Forskningsområde: Forskningen i människa-maskinsystem fokuserar på hur produkter och tekniska system ska utvärderas, utformas och användas för att uppnå effektivitet, säkerhet och välbefinnande i systemet. Olika användargruppers fysiska, kognitiva och psykosociala förmågor och begränsningar beaktas vid utvärdering av komfort, användbarhet, risk och säkerhet.

e-post anna-lisa.osvalder@chalmers.se tel 031 772 36 43

Försörjningskedjor

Hur fort kan man ställa om en tillverkningsindustri och är det ens möjligt?

Johan Stahre, professor och chef för avdelningen Produktionssystem, Institutionen för industri- och materialvetenskap. Han är ordförande för nationella forsknings- och innovationsrådet inom produktion och sekreterare i svenska Produktionsakademien.

Forskningsområde: Stahres forskning handlar om produktion, automation och mänskliga faktorer. Han har lett flera nationella och internationella projekt om social hållbarhet, automationsnivåer och mänsklig styrning av produktionssystem. Han är nationell akademisk kontakt för ManuFuture och Chalmers representant i European Factories of the Future Research Organisation.

e-post johan.stahre@chalmers.se tel 031 772 1288

Konsekvenser av störningar i logistiktjänster för hushållsavfall och förpackningar

Anna Norinder, doktorand, forskare inom Service management och logistik

Forskningsområde: Forskning relaterat till logistik-tjänster, aktörer och deras relationer med avseende på hämtning av hushållssopor av olika typ. Det är en blandning av kommunala och privata aktörer inblandade i de olika avfallsfraktionerna där störningar för någon av dem snabbt skulle påverka alla hushåll. Avfallshämtning nämns i den aktuella listan av samhällsviktiga funktioner.

E-post: anna.norinder@chalmers.se Tel: 0738 564916

Orsaker till och konsekvenser av störningar i försörjningskedjan

√Ārni Halld√≥rsson, professor, Supply Chain Management

Root causes of and consequences of manufacturing and service supply chain disruptions.Sustainable supply, logistics services and buyer-supplier relationships, including supply chain risk and – disruptions.

E-post: arni@chalmers.se Tel: 031 772 1582

Accessibility to goods via home deliveries

Ivan Sanchez-Diaz, Associate Professor, Service Management and Logistics

Research on urban logistics. As physical distancing becomes imminent to face the pandemic, access to food and medicines via home deliveries becomes crucial for the vulnerable population.

E-post : ivan.sanchez@chalmers.se Tel : 0721585593

Infrastruktur och IT

Design och optimering av infrastrukturen för kommunikation via internet

Paolo Monti, biträdande professor i optiska nätverk vid institutionen för Elektroteknik. Talar engelska.

Forskningsomr√•de: optiska n√§tverk och hur infrastrukturen f√∂r v√•rt uppkopplade samh√§lle kan designas, optimeras och anv√§ndas f√∂r att vi ska f√• tillg√•ng till snabba, p√•litliga och energieffektiva kommunikationsl√∂sningar med h√∂g prestanda. Omr√•det √§r aktuellt nu n√§r coronavirusutbrottet g√∂r att vi till stor del beh√∂ver g√• √∂ver till att kommunicera med varandra p√• distans ‚Äď i arbetet, inom utbildningsomr√•det och f√∂r att h√•lla ig√•ng v√•ra sociala relationer.

E-post: mpaolo@chalmers.se tel 031-772 60 27 

Innovation och företag

Hur immateriella rättigheter kan hindra och hjälpa till att hitta lösningar på pandemin

Marcus Holgersson, docent i ‚Äúintellectual property management‚ÄĚ

Forskningsområde: Forskar på hur intellektuella tillgångar och immateriella rättigheter hanteras och används för att bidra till innovation och teknisk utveckling, ofta när det krävs stora samarbeten och gränsöverskridande innovation som i fallet med Covid-19.

E-post: marhol@chalmers.se, Tel: 0739-431121

Förändring i organisationer

Kamilla Kohn R√•dberg, PhD, Forskare inom ‚ÄĚinnovation management‚ÄĚ

Forskningsomr√•de: Hur man organiserar f√∂r √∂kad innovation och f√∂r√§ndring f√∂r och i etablerade organisationer ‚Äď utifr√•n lednings och olika former av samverkansperspektiv, samt styrelsens roll f√∂r att utveckla organisationens innovationsf√∂rm√•ga.

E-post: kamilla@chalmers.se Tel: 031-771 11 99 / 0761-356434

√Ėkad hastighet mot digitala aff√§rsmodeller och digital innovation
Charlotta Kronblad, doktorand, Entrepreneurship and Strategy

Forskningsområde: Forskning inom rättsystemet/domstolar, jurist/advokatbyråer och andra professionella servicefirmor. Med ökade restriktioner för rörlighet ser vi en snabb omställning mot digitala affärsmodeller och digital innovation, till exempel virtuella rättssalar samt automatiserat beslutsfattande.

E-post: chakro@chalmers.se Tel: 0738 511275, 0735 353124

Miljö och klimateffekt

Omställning av produktion och konsumtion i hållbar riktning

Björn Sandén, professor i innovation och hållbarhet

Forskningsområde: Den nuvarande krisen kan öppna för en snabbare strukturell omvandling mot mer hållbar produktion och konsumtion men också för risken att samhällsomställningen går långsammare eller i fel riktning. Jag forskar om hållbarhetsomställningar.

E-post: bjorn.sanden@chalmers.se Tel: 0730-794374

Hur ser vi på klimatförändringarna före, under och efter krisen?

Martin Hultman, docent i teknik-, vetenskaps och miljöstudier

Forskningsområde: Forskar om bl a klimatförnekelse och hur högernationalismens framfart hänger ihop med klimatförnekelsen. Blir det bättre eller sämre när vi kommer ur krisen?

Se t ex https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4rlden/milj%C3%B6n-stor-vinnare-i-coronapandemins-fotsp%C3%A5r-1.25990165

E-post: martin.hultman@chalmers.se Tel: 031-7726378¬ī

Corona och klimatet

Tomas Kåberger arbetar med Chalmers industrisamarbeten inom energiområdet. Hans forskning handlar om energiteknisk utveckling och marknadsvillkor. Tomas är också Senior strategic advisor för Chalmers styrkeområde Energi samt ledamot i Klimatpolitiska rådet.

e-post tomas.kaberger@chalmers.se

Vad händer med vårt sätt att åka på semester?

Jörgen Larsson, forskarassistent, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, fysisk resursteori.

‚ÄĚI samband med finanskrisen gick flygandet ner rej√§lt, men det blev bara ett kort hack i kurvan och d√§refter fortsatte flyget att √∂ka kraftig varje √•r. Den h√§r g√•ngen kanske det inte blir p√• samma s√§tt eftersom vi √§r p√• v√§g in i en global l√•gkonjunktur och att allt fler begr√§nsar sitt flygande av klimatsk√§l.‚ÄĚ

e-post jorgen.larsson@chalmers.se tel 031 772 31 08

Effekter för boende och hemlöshet

Jaan-Henrik Kain, biträdande professor i stadsomvandling

e-post kain@chalmers.se tel 031 772 80 85

Ola Nylander, professor i arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

e-post ola.nylander@chalmers.se tel 031 772 22 25

Jenny Stenberg,biträdande professor i Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

e-post jenny.stenberg@chalmers.se tel 031 772 23 46

_______________________

Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl.

Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska l√∂sningar f√∂r en h√•llbar v√§rld. Genom globalt engagemang och entrepren√∂rsanda skapar vi innovationskraft, i n√§ra samarbete med √∂vriga samh√§llet. EU:s st√∂rsta forskningsinitiativ ‚Äď Graphene Flagship ‚Äď leds av Chalmers, liksom bygget av en svensk kvantdator.

Chalmers grundades 1829 och har √§n idag samma motto: Avancez ‚Äď fram√•t.

Presskontakt:
Johanna Wilde
Telefon:
031-772 20 29
Epost:
johanna.wilde@chalmers.se
Presskontakt:
Joshua Worth
Telefon:
031-772 63 79
Epost:
joshua.worth@chalmers.se
Presskontakt:
Helena √Ėsterling af W√•hlberg
Telefon:
+46 73 342 4091
Mobil:
+46 31 772 67 47
Epost:
helena.osterling-af-wahlberg@chalmers.se
Presskontakt:
Christian Borg
Telefon:
031-772 33 95
Epost:
christian.borg@chalmers.se