-Vi har tagit in alla behöriga på civilingenjörsutbildningarna i elektroteknik, kemiteknik och kemiteknik med fysik. Vi hade kunnat ta in ytterligare 5-10 studenter till dessa utbildningar. På de övriga nio civilingenjörslinjerna och arkitektutbildningen är det fullt säger Ing-Britt Svensson på Chalmers utbildningsavdelning.

På Lindholmens kortare högskoleingenjörsutbildningar finns det plats kvar på elektroteknik, maskinteknik och kemiteknik. Även affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn. sjöfart och logistik samt sjöingenjörsutbildningarna har några tomma platser. Det tekniska basårets 300 platser kommer inte att fyllas. Man ökade förra hösten från 180 till 300 platser.

Till Chalmers 19 internationella masterprogram har vi antagit 850 sökande. Ungefär hälften av dessa, i huvudsak utländska studenter, brukar dyka upp. Här sker inskrivningen först den 4 september.

IT-universitetet har antagit 150 studenter som faller inom Chalmers ansvarsområde. Kurserna ges via utbildningarna i arkitektur, informationsteknik och industriell ekonomi samt via Centrum för kunskapsbildning och kommunikation.

Det är också glädjande att antalet studenter som avslutar sina studier med civilingenjörsexamen eller arkitektexamen har ökat markant. Jämfört med första halvåret 2001 har Chalmers nästan 100 examina mer.

– Men fortfarande har vi många som lämnar högskolan med bara ett par poäng kvar till slutexamen. Vi ser över orsakerna till detta. Målet är givetvis att alla skall ha en examen med sig när de går ut i arbetslivet, säger Ing-Britt Svensson.

Mer information:
Ing-Britt Svensson, Utbildningsavdelningen, Chalmers, tel.:031-772 2505, e-post:ing-britt.svensson@adm.chalmers.se