Vid styrelsem√∂tet den 31 oktober fastslogs programplanen f√∂r KK-stiftelsens nya expertkompetensomr√•de ”Industriell produktframtagning”. Chalmers tekniska h√∂gskola har f√•tt i uppdrag att samordna ett konsortium best√•ende av organisationerna Chalmers, H√∂gskolan f√∂r Design och Konsthantverk vid G√∂teborgs universitet, Ingenj√∂rsh√∂gskolan i J√∂nk√∂ping, IVF Industriforskning och Utveckling AB, KTH, Lule√• tekniska universitet samt Ume√• universitet.

Satsningen på kompetensutveckling för industriell produktframtagning ska leda till förbättrade produkter och tillverkning genom ökade kunskaper om sambandet mellan behov, marknad, produktegenskaper och tekniska möjligheter. De företag och branscher som i första hand fokuseras är hårdvarutillverkande företag.

РPå Chalmers har vi ett långvarigt samarbete med näringslivet när det gäller utveckling av industriprodukter, säger Johan Carlsten, vicerektor och ansvarig för näringslivskontakter. Bilindustrin är ett viktigt område inom satsningen med ett mycket omfattande nät av underleverantörer och legotillverkare. I detta program kommer vi i än högre grad att fokusera på integration av alla led i produktframtagningsprocessen, konstruktion, produktion och design. Fokus är på små och medelstora företag och möjligheter att skapa förnyelse av produkter och verksamheter. Konsortiet täcker hela landet med noder från Umeå och Luleå i norr via Stockholm och Mälardalen till Västsverige där antalet företag som kan beröras av denna satsning är mycket stort.

En grundläggande idé i utbildningsprogrammet är att en stor del av utbildning och projektarbete ska kunna ske i en så kallad studio. En studio är en mötesplats för olika kompetenser inom konstruktion, produktion, industridesign, marknad med mera som är involverade i produktframtagningsprocessen.

Inventering av utbildningsbehov bland företag utgör den viktigaste fasen inför starten av utbildningsprogrammet.

KK-stiftelsen har sedan tidigare gjort liknande utbildningsinsatser riktade till företag inom livsmedel och bioteknik samt inom områdena intelligenta produkter (inbyggda system) och strategisk affärsutveckling.

För ytterligare kontakt och information:
Olle Vogel, tel 08-54 52 11 86, 0708-85 47 05
Gunnel Westlind, tel 08-54 52 11 08, 0709-45 06 85
Johan Carlsten, Chalmers tekniska högskola, tel 031-772 8526

Presskontakt:

Mia Halleröd Palmgren

Telefon:

031-7723252

Mobil:

0721-513512