Alliance for Global Sustainability, AGS, skapades 1994 för att stödja den globala forskningen om en uthållig utveckling i världen. Man ville dra största möjliga nytta av forskningen inom tre av världens främsta universitet; Massachusetts Institute of Technology, MIT, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, ETH och University of Tokyo. Tillsammans skulle man undersöka miljöproblem utan gränser, en forskning som inte nås genom finansiering på nationell eller EU-nivå. Starkt engagemang från industrin är en nyckel till AGS´ framgång.
– Att Chalmers speciellt bjuds in att delta i detta samarbete är ett bevis på vår styrka inom miljösystemanalys och ett resultat av vår strategiska satsning på sju nya miljöprofessorer, det vi kallar Chalmers miljöinitiativ, säger professor Greg Morrison .
– Detta är en stor fjäder i hatten för Chalmers och ett klart kvitto på att vår miljösatsning är internationellt sett mycket konkurrenskraftig. Dessutom stärker AGS-samarbetet hela Göteborgsregionen i dess satsningar på miljö och ett uthålligt samhälle, menar en nöjd rektor på Chalmers, Jan-Eric Sundgren.
De projekt AGS väljer att samlas kring är alltid baserade på verkliga problem som berör hela världen. Internationella lag av ledande forskare samlas i tvärvetenskapliga grupper med uppgift att attackera de miljöproblem som hindrar en uthållig utveckling. De fyra områden som Chalmers forskare initierar är Vatten, energi och transportfrågor i Afrika, Uthållig positionering av industrin, Luftkvaliteten i Kinas tätorter och Uthålligt byggande.

För ytterligare information kontakta professor Greg Morrison, tel: 031-772 1937, epost: greg.morrison@wet.chalmers.se eller informationsdirektör Bodil Vesterlund, tel: 031-772 2548, epost bodil.vesterlund@adm.chalmers.se.

Presskontakt:

Mia Halleröd Palmgren

Telefon:

031-7723252

Mobil:

0721-513512