Det handlar om forskning och utveckling av kiselkarbid RF transistorer och arbetet ska ledas av professor Herbert Zirath.

Projektet Philips-Chalmers kommer i första hand att fokusera pÄ kiselkarbid-MOSFET processer och produkter. Philips har Ästadkommit en rekordhög rörlighet för laddningsbÀrarna i kanaler genom att anvÀnda kiselkarbid-MOSFET som RF applikationer. Transistorerna Àr avsedda för en frekvens upp till 10 GHz för högeffekt basstationer inom mobil kommunikation.

Ett av villkoren i avtalet Àr att Philips tillhandahÄller resultaten i sin hitillsvarande utveckling samt flyttar över reserverad processutrustning till Chalmers.

Philips Semiconductors har en ledande position i vÀrlden inom omrÄdet RF kommunikation. Med en historia inom RF diskreta halvledare mer Àn 50 Är bakÄt i tiden, har Philips blivit en betydande bidragsgivare i innovativa lösningar och teknologier för att kunna bÀra RF kommunikationer framÄt in i nÀsta Ärhundrade.

Philips diskreta produkter, allt mellan singelkomponenter till kompletta RF moduler, Àr baserade pÄ den mest avancerade process-, monterings- och förpackningsteknologin i vÀrlden idag.

Chalmers Mikroteknologicentrum, MC2, Àr ett ledande forskningscentrum kÀnt för sin forskning kring höghastighetskomponenter. MC2 finns i en ny byggnad pÄ
ChalmersomrÄdet i centrala Göteborg. HjÀrtat Àr ett 1000 kvm stort renrum, innehÄllande separata omrÄden frÄn klass 1 till klass 1000 som Àr skrÀddarsytt för forskning inom mikroteknologi.

Kontaktpersoner:
Professor Herbert Zirath, Inst för Mikroelektronik,
tfn 031-7721852, e-post: zirath@ep.chalmers.se
Professor Olof Engström, förestÄndare MC2,
tfn 031-7721861, e-post:olof.engstrom@mc2.chalmers.se

Mer information:www.mc2.chalmers.se

Presskontakt:

Mia Halleröd Palmgren

Telefon:

031-7723252

Mobil:

0721-513512