Fyra svenska gymnasieelever deltog i tävlingen. Förutom Anna, som kom från Bergslagsskolan i Karlskoga deltog även Johan Genberg från Europaskolan i Strängnäs, Joel Holmqvist från Nils Ericsonsgymnasiet i Trollhättan och Charith Cooray från Katedralskolan i Uppsala. Lagledare var Gunvor Bäcklund från Chalmers Lindholmen och Per Lindgren från Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping.

– Hos oss fick studenterna träning inom olika specialområden som inte tas upp i gymnasiekurserna och som är nödvändiga för att delta i kemiolympiaden, säger en nöjd Gunvor Bäcklund.

Förutom Annas bronsmedalj fick Johan Genberg och Charith Cooray ett hedersomnämnande eftersom de hade löst en uppgift i teknisk kemi fullständigt.

Det svenska deltagandet och träningslägret på Chalmers Lindholmen sponsrades av Akzo Nobel, Astra Zeneca, Skolverket och Sven och Dagmar Saléns Stiftelse.

Tävlingen bestod av ett praktiskt prov, enzymatisk hydrolys av metyl N-acetylfenylalaninat, syntes av bensylhydantoin och bestämning av järn i järntabletter. Det teoretiska provet behandlade fyra teman: Livets kemi, Industriell kemi, Funktionella molekyler i naturen och deras kemi samt Kemin bakom ljus och energi.

Medaljer delas ut till hälften av deltagarna beroende på hur man klarar det teoretiska och det praktiska provet. 10 procent får guld, 20 procent silver och 30 procent får brons.

Mer information:
Gunvor Bäcklund, universitetslektor,Chalmers Lindholmen tfn 031-772 5706, e-post: gunvor@chl.chalmers.se