Amelie Oestreicher har kartlagt den interna bearbetningen av nyhetsmaterial
vid allmÀn- och sportredaktionerna pÄ sex dagstidningar som i olika hög
grad bearbetar texterna före tryckningen. Undersökningen genomfördes efter
det att redaktionernas texthantering hade datoriserats (1990-92) och
utgjordes av tidningar av varierande storlek: Svenska Dagbladet, Dagens
Nyheter, Dala-Demokraten, BorlÀnge Tidning, Göteborgs-Posten och
Hallandsposten. Förutom studiet av texter i olika versioner frÄn reportrar,
redigerare, korrekturlÀsare och arbetsledare innefattar undersökningen
ocksÄ fÀltbesök, intervjuer och enkÀter med deltagande journalister.
Avhandlingen visar pÄ tydliga skillnader mellan redaktioner som har
stor eller liten granskningsorganisation. För de yrkesgrupper som blir kvar
efter rationaliseringen fÄr inte omlÀggningen de konsekvenser som man
rÀknat med: extremt ingreppsaktiva och effektiva medarbetare som tar över
arbetet frÄn bortrationaliserade kolleger. TvÀrtom Àr granskarna mer aktiva
pÄ redaktioner dÀr det finns fler led i bearbetningen av texterna och dÀr
de fÄr större möjligheter till kollegial uppbackning.
Vid större redaktioner bearbetas texterna utifrÄn mÄnga olika
kriterier, t.ex. nyhetsvÀrdering, tydlighet, stilutjÀmning, sprÄkekonomi,
strÀvan efter seriositet. Granskarna tonar ner det som Àr för starkt,
plockar bort det som kan leda till att redaktionella bedömningar
ifrÄgasÀtts. Det man stryker Àr i hög grad sÄdant som kan uppfattas som
tyckanden, pÄhopp, lösa spekulationer, olÀmplig humor, oanstÀndigheter etc.
Lokala normsystem rÄder vid olika tidningar som betonar olika
journalistiska aspekter.
Vid mindre redaktioner handlar det i stĂ€llet om att ”skyffla text”,
som en redigerare i undersökningen uttrycker det. De ÄtgÀrder som utförs
avser i första hand utrymmesanpassning, rubriksÀttning och korrigering av
lÀttrÀttade utskriftsfel.
Resultaten av Amelie Oestreichers undersökning visar att tidningars
sjÀlvstÀndiga roll som textproducent och samhÀllsgranskare riskerar att
urholkas. NÀr den redaktionella anpassningen inte hinns med kan det pÄ sikt
ocksÄ ge allt mer identiska tidningstexter, vilket i förlÀngningen kan
rubba de traditionella grÀnserna mellan nyhets- och underlagsmaterial.

Författare: Amelie Oestreicher
Avhandlingens titel: Bearbetning av nyhetstext. En studie av texthantering
vid sex svenska dagstidningar
Institution: Institutionen för nordiska sprÄk
Disputationen Àger rum lördag 16 december kl. 10.15 i Ihresalen,
SprÄkvetenskapligt centrum, VillavÀgen 4.
Fakultetsopponent Àr docent Per Ledin, Institutionen för nordiska sprÄk,
Stockholms universitet.
Vidare information: Amelie Oestreicher kan nÄs pÄ telefon 018-24 15 06
eller e-post amelie.oestreicher@nordiska.uu.se
Jon Hogdal

Presskontakt:

Presskontakt

Telefon:

Mobil:

070-167 92 96