Då dansken Peter Adolph Albrechtsen kom till Christiania i Norge i augusti 1835, var han den förste professionelle orgelbyggaren som slog sig ned i landet sedan den tyske orgelbyggaren Gottfried Heinrich Gloger bosatte sig permanent i Norge på 1740-talet. Albrechtsen var utbildad hos Marcussen & Reuter i Sydjylland, och förde med sig de viktigaste elementen i denna orgelbyggartradition till Norge. Här fick han flera elever, och den viktigaste av dem, Claus Jensen, var trofast den orgelbyggarstil som etablerades av Marcussen & Reuter, och som vidareutvecklades av Peter Adolph Albrechtsen ända fram till hans död 1892.

Albrechtsens liv och verksamhet utgör huvudtemat i avhandlingen, och hans insats som orgelbyggare ses i förhållande till 1800-talets dansk-norska orgelkultur. För att kunna kartlägga faktorer som påverkade Albrechtsens orgelbyggande, har Trons-haug använt det väldokumenterade orgelprojektet i Nykirken i Bergen. Flera orgelbyggare, musiker, arkitekter och byråkrater var involverade i projektet som utspann sig över mer än två decennier fram till mitten av 1800-talet, och som reflekterar den skandinaviska tidsandan.

Orgelbyggandet generellt genomgick stora f√∂r√§ndringar under f√∂rsta delen av 1800-talet, och bland annat teoretikerna T√∂pfer, K√ľtzing och Seidel bidrog till detta. Under loppet av tv√• ‚Äď tre decennier uppstod det ett nytt t√§nkande inom de viktigaste omr√•dena av orgelbyggandet: pipemensurering, ber√§kning och planerande av luftl√•dor och ber√§kning av orgelns luftsystem. Orgelbyggartraditioner i Europa och Amerika t√§nkte nytt mot bakgrund av dessa teoretikers skrifter, och f√∂r avhandlingsf√∂rfattaren har det varit viktigt att unders√∂ka om Albrechtsen, som levde och verkade i Europas utkant, f√•ngat upp n√•got av de nya id√©erna i sitt orgelbyggande.

Vid sidan av ett omfattande arkivmaterial har anteckningsb√∂cker skrivna av J√ľrgen Marcussen och Andreas Reuter varit viktigt k√§llmaterial f√∂r avhandlingen. I anteckningsb√∂ckerna beskrev Albrechtsens l√§rom√§stare viktiga element i deras praktiska orgelbyggande. Genom att kombinera informationen fr√•n dessa b√∂cker med observationer och uppm√§tning av bevarade instrument byggda av Albrechtsen, hans elev Jensen och Marcussen & Reuter, har det varit m√∂jligt att ge detaljerade beskrivningar av de metoder som dessa orgelbyggare anv√§nde. I avhandlingen visar f√∂rfattaren att n√•gra av dessa metoder var starkt influerade av framst√•ende teoretiker fr√•n b√•de 1700- och 1800-talet, bland dem Georg Andreas Sorge, Dom B√©dos de Celles och Johann Gottlob T√∂pfer.

Avhandlingens titel: ”With Rare Diligence and Acuracy ” – The Organ Building of Peter Adolph Albrechtsen in the Context of Nineteenth Century Danish/Norwegian Organ Culture. Disputationen √§ger rum m√•ndagen den 29 oktober 2001 kl. 13.00, Sal L 100, Etnologen, Lennart Torstenssonsgatan 6, N√§rmare upplysningar kan f√•s av Hans Jacob Tronshaug, tel. +47 62482162
(hem), e-post: hantrons@spray.no

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851