Många aspekter av byggnader och byggande, t ex hållfasthet, energiförbrukning, ekonomi, tidsplanering mm, kan beskrivas med matematiska ekvationer. Datorn kan sedan med numeriska metoder beräkna lösningar till ekvationerna. Lösningarna kan ge svar på frågor som t ex hur mycket last ett golv kan bära, vilken den mest ekonomiska formen är på en bro, mm. Syftet med Per Kettils doktorsarbete har varit att utveckla beräkningsmetoderna för att i framtiden kunna studera mer komplexa byggnader och besvara mer sammansatta frågeställningar.

I avhandlingen visar Per Kettil hur modeller av hela byggnader kan skapas och visas i datorn med så kallad CAD (Computer Aided Design) och VR (Virtual Reality) teknik. Vidare utvecklar han effektiva metoder för hållfasthetsberäkningar med FEM (Finit Elementmetod). Genom att koppla modellen och hållfasthetsberäkningen till ett optimeringsprogram kan man beräkna den bästa utformningen. I ett exempel visar beräkningsresultaten hur materialkostnaden för en vanlig typ av vägbro kan sänkas med 20 procent.

Avhandlingen ”Computational Engineering. Development and implementation of computational methods for structural analysis and design” försvaras vid en offentlig disputation den 22 november, kl 10.00 i sal VF, Sven Hultins gata 8, Göteborg.

För mer information kontakta:
Per Kettil, Institutionen för byggnadsmekanik, Chalmers tekniska högskola,
tel: 031-772 1978, e-post: kettil@sm.chalmers.se

Presskontakt:

Mia Halleröd Palmgren

Telefon:

031-7723252

Mobil:

0721-513512