Vi bär alla på en kreativ förmåga eftersom vi måste lära oss olika saker, lösa problem och hantera vardagslivet i allmänhet vilket i avhandlingen benämns som vardagskreativitet. Mer specifikt är vardagskreativitet en kombination av nya lösningar på vardagliga problem och inlärning vilket visar att svaret bör bibehållas över tiden.
Idén bygger på att utnyttja datorteknik för att stimulera sinnena, avskild miljö och andra element för att attrahera individen till kreativ insikt. Detta innebär att miljön konstant pendlar mellan de två ytterligheterna; att vara lugn, tyst och stilla till att vara spännande, livlig och full av ljudintryck. Fyra olika exempel på hur dessa miljöer kan se ut presenteras. Det första exemplet kallas kreativitetstältet, vilket är en nyskapande modell som demonstrerar de teoretiska idéerna bakom PST. Vidare presenteras tre olika exempel på hur idéerna kan användas inom utbildning. Resultatet av avhandlingen, den teoretiska grunden och de fyra exemplen, är design-rekommendationer och förslag till framtida arbete, att exempelvis användas inom utbildning, stresshantering och för äldre och handikappade.

Eva Lindh Waterworth nås på:
Tel: 090 – 786 67 71 el. 090- 18 51 36(arb)
E-post: eva@informatik.umu.se

Onsdagen den 31 oktober försvarar Eva Lindh Waterworth, institutionen för informatik, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Perceptually-Seductive Technology Рdesigning computer support for everyday creativity. Svensk titel: Perceptuellt-Attraherande Teknik Рdesign av datorstöd för vardagskreativitet.
Disputationen äger rum kl. 9.15 i MIT-huset, hörsal MA121.
Fakultetsopponent är Prof. Mark Chignell, department of Mechanical and Industrial Engineering, University of Toronto, Canada.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

0706-100 805