Programmet Multidisciplinary BIO har också som syfte att stärka samarbetet mellan Sverige och Japan. Som programnamnet antyder ges bidrag till multidisciplinär forskning, ett exempel kan vara bio-nanoteknik ett annat kombinationen robotik-neurovetenskap, eller biologiska system-matematik.
Bidragstagarna får dela på 12,6 miljoner kronor, alltså 2,1 miljoner var, under de kommande tre åren (2011-2014). Deras samarbetspartner i Japan finansieras på motsvarande nivå av Japanska JST.

Dynamiken i biologiska transportnätverk.
Professor David Sumpter vid institutionen för matematik vid Uppsala universitet driver ett projekt med fokus på biologiska system som löser problem på ett decentraliserat sätt. Till exempel slemsvampar, physarum, som inte har någon hjärna men ändå kan finna den mest effektiva lösningen av transportnätverk. Slemsvampar låter sig också beskrivas enkelt i matematiska modeller, och i förlängningen hoppas David Dumpter att modellerna kan användas för att generalisera annan problemlösning, till exempel synapser i hjärnan eller venbildning i löv.

Metodutveckling för avbildning av vatten/jon flöden i celler.
En forskargrupp på Keio universitet i Japan och en på KI under ledning av docent Per Uhlén vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, får medel till ett projekt för att öka kunskapen om cellers vatten- och jonflöden, samt förstå hur dessa två transportsystem samverkar.

Mikrofluidisk plattform för cancerdiagnos. Professor Thomas Laurell vid institutionen för mätteknik och industriell elektroteknik vid Lunds tekniska högskola får bidrag för ett projekt
som syftar till att utveckla en mikrofluidisk plattform för att identifiera och karaktärisera enskilda cancerceller.

Förbättrad plattform för utvärdering av kardiotoxicitet.
Professor Anders Lindahl vid institutionen för biomedicin, Göteborgs universitet får medel för att tidigt i utvecklingsfasen av läkemedel kunna testa nya substanser i relevanta modeller som efterliknar det mänskliga hjärtat, så att oönskade biverkningar i hjärtat ska kunna undvikas.

Från detektion av en enzym-molekyl till tumörbehandling.
Professor Ralf Morgenstern vid institutet för miljömedicin, Karolinska institutet får bidrag för att utveckla fältet ”single” molekyl enzymologi för en ny klass av enzym.

Studier av ALS med in-cell NMR.
Professor Mikael Oliveberg vid institutionen för biokemi och biofysik vid Stockholms universitet får medel för att tillsammans med en japansk forskargrupp vidareutveckla en NMR-metod för högupplösta studier av proteiners struktur och formförändringar inuti levande celler.

Eva Regårdh
SSF
Mobnr: 073 – 358 16 68