Delade elsparkcyklar har fått både kritik och beröm som ett miljövänligt komplement till kollektivtrafiken och därmed alternativ till bilen. Phil Flores disputerar vid Lunds universitet med en avhandling som avslöjar att resor med delade elsparkcyklar- och elcyklar i huvudsak ersätter kollektivtrafik och gång, snarare än bilresor. Resultatet pekar på att många använder dessa fordon för underhållning och för att transportera sig till eller från sociala evenemang som fester, nattklubbar eller restaurangbesök.

Den aktuella doktorsavhandlingen granskar vad som motiverar människor att välja delade elsparkcyklar och elcyklar, hur dessa fordon används och vilka resenärer som föredrar dem. En central insikt är att resenärerna främst använder elsparkcyklar och elcyklar för hela resan, snarare än som ett sätt att ta sig till närmaste kollektivtrafikstation. De flesta tillfrågade sa att de skulle ha promenerat eller använt kollektivtrafik om de inte hade använt dessa fordon.

–För många människor är användningen av delade elsparkcyklar och elcyklar inte primärt ett praktiskt eller miljövänligt val, utan en källa till positiva känslor. Det handlar helt enkelt om att ha roligt, säger Phil Flores.

–För en lyckad reglering och integrering av nya färdmedel i transportsystemet bör man reflektera över hur de faktiskt kommer att användas, menar Phil Flores.

För att delade elsparkcyklar- och elcyklar ska fungera som ett komplement till kollektivtrafiken och i ökad grad ersätta bilanvändningen föreslås följande åtgärder:

  • Integrera fordonen i kollektivtrafiksystemet med hjälp av en ökad förståelse för hur de faktiskt kommer att användas.
  • Skapa mer infrastruktur för fordonen i stadsmiljön.
  • Subventionera fordonen i områden där kollektivtrafikinfrastruktur saknas eller där det är vanligt med korta resor, särskilt med bil.
  • Främja användningen av dessa fordon genom att framhålla de roliga och njutbara aspekterna av resan.
  • Inför nya funktioner kopplade till fordonen på en kontinuerlig basis för att behålla användarnas intresse.

Fredagen den 13 oktober kl 10.00 försvarar Phil Flores sin avhandling ”Not all green innovations are created equal: Consumer innovativeness and motivations in the adoption of shared micromobility” på Holger Crafoords Ekonomicentrum, Tycho Brahes väg 1, Lund (EC3: Karlsson).

Phil Flores

Phil Flores

Phil Flores, Doktorand vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet och K2, Nationellt kunskapscentrum

Tel: 0732 454 719

E-post: phil.flores@fek.lu.se