Staden har sedan antiken varit en symbol för kultur och mÀnskliga landvinningar. Inte minst Rom har betraktats som ett mÄste för den bildade mÀnniskan. Men vad hÀnder med stadens status nÀr det urbana utmanas av exempelvis pandemier?

Anna Blennow, forskare i latin, Ă€r författare till det fjĂ€rde hĂ€ftet i Riksbankens Jubileumsfonds Ă„rsbox Staden. I fokus för hĂ€ftet stĂ„r Rom, stĂ€dernas stad. ”Att vara mĂ€nniska framstĂ€lls som liktydigt med att vara en del av en stad. Kunskap om staden förvĂ€ntades dĂ€rmed i förlĂ€ngningen leda till en djupare insikt i mĂ€nskliga villkor. Och staden liknas i sin tur vid en mĂ€nsklig kropp. Staden Ă€r en levande organism, medan den civiliserade mĂ€nniskan speglas i stadens struktur, ordning och kraft”, skriver hon bland annat.

Anna Blennow diskuterar vad som hÀnder med staden som modell nÀr tÀta och allt större stÀder utmanas av konsumtion, trÄngboddhet, pandemier och ett allt varmare klimat. FrÄgan Àr om det fortfarande gÄr att betrakta staden som en symbol för bildning och civilisation.

Riksbankens Jubileumsfond ger sedan 2008 ut en Ärsbok. Ambitionen med böckerna Àr att ge lÀsare en fördjupad bild av ett aktuellt tema för svensk humanistisk och samhÀllsvetenskaplig forskning. Sedan ett Är tillbaka görs detta i form av en box, dÀr ett antal författare fÄr fördjupa sig i ett tema. I Är Àr temat Staden och Anna Blennows text Àr det fjÀrde hÀftet. LÀs mer om satsningen pÄ www.rj.se dÀr man Àven kan ladda ner tidigare hÀften i sin helhet. Eller se samtalsserien Staden pÄ UR, eller lyssna pÄ om staden som görs i samarbete med Allt du vill veta.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) Àr en fristÄende stiftelse som har till ÀndamÄl att frÀmja och understödja humanistisk och samhÀllsvetenskaplig forskning.

Presskontakt:
Hanna Köllerström
Telefon:
08 506 26 435
Mobil:
0709 651608
Epost:
hanna.kollerstrom@rj.se