Avhandlingen handlar om nutidens barndomsvillkor, främst i Norden. Här redovisas resultat från en komparativ studie om vardagslivet för nordiska femåringar och deras familjer. Barnens och familjernas vardagsliv, liksom föräldrarnas barnföreställningar, beskrivs och analyseras utifrån olika infallsvinklar.

Författaren använder ett helhetsperspektiv som omfattar både nuet och det förflutna för att förstå den moderna barndomen. Det historiska seendet handlar dels om att ställa samtidens barndom i relief mot tidigare generationers uppväxtvillkor, dels identifiera de sociala moderniseringsprocesser som kommer upp till ytan i de barndomsvillkor som råder i dag.

Denna syn på den moderna barndomen ger avhandlingen en tydlig eklektisk karaktär, där psykologi, pedagogik, historieforskning och sociologi möts i syfte att befrukta varandra.

Baldur Kristjánsson är barnpsykolog och lektor i utvecklingspsykologi vid Islands pedagogiska universitet, Kennaraháskóli Íslands.

Avhandlingens titel: Barndomen och den sociala moderniseringen. Om att växa upp i Norden på tröskeln till ett nytt millenium

Disputationen äger rum fredag 14 december kl. 10.00 i Kyrksalen, Konradsberg, Lärarhögskolan i Stockholm, Gjörwellsgatan 16.

Baldur Kristjánsson kan nås på baldurkr@khi.is (senast 10 december)

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: