Två kritiska perspektiv ligger till grund för behandlingen av författarskapet. Det första är hur könspolitik påverkar estetisk värdering och det andra hur synen på relationer sexualiserades just vid tiden kring sekelskiftet 1900, då nya gränser för det tillåtna upprättades. Lagerlöfs texter förhåller sig till, men överskrider också, dessa normativa begränsningar.
Stenberg sätter in Lagerlöfs liv och verk i relation till tidens borgerliga kvinnoliv och kvinnorörelse. Hennes texter diskuteras i förhållande till en tradition av idealistiskt feministiskt skrivande, där Lagerlöf förnyade sättet att förmedla känslor. Den demokratiska estetik som kom att bli vägledande för Lagerlöf ses som en del av de idéer kring en ’godhetens pedagogik’ som till stor del bars upp av kvinnor med anknytning till tidens borgerliga emancipationsprojekt. Lagerlöf gick både i sina brev och sin fiktion utanför ramarna för detta då hon sökte sig fram till en ny definition av kärlek – en könsöverskridande utopi som äger giltighet ännu under 2000-talet.

Avhandlingens titel: ”En genialisk lek.” Kritik och överskridande i Selma Lagerlöfs tidiga författarskap
Disputationen äger rum fredagen den 4 maj 2001, kl. 14.15
Sal L 100, Etnologen, Lennart Torstenssonsgatan 11
Närmare upplysningar kan fås från Lisbeth Stenberg, tel 031-773 5223, (arb), 031-18 74 79 (hem) eller 0730-20 43 59, e-post: Lisbeth.Stenberg@lit.gu.se

Barbro Ryder Liljegren
Informationsssekreterare
Humanistiska fakultetskansliet
Box 200
SE 405 30 GÖTEBORG Sweden
tel 031-773 4865
fax 031 773 1144
e-post: Barbro.Ryder@hum.gu.se OBS! ny e-postadress!
Internet: www.hum.gu.se

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851