Dagens samordning mellan fritidshemmet och skolan stÄr i fokus i denna nyutkomna avhandling. Skolbarnsomsorgens historia skildras ur ett nutidshistoriskt perspektiv, som visar hur det historiska arvet fortfarande tar del i konstruktionen av vÄr egen nutid. I avhandlingen finns mÄnga nycklar till det pedagogiska innehÄllet i dagens skolbarnsomsorg.

Studien tar sin utgÄngspunkt i tre fundament: kostnader, obligatorium/frivillighet och social utveckling/kunskap. Med utgÄngspunkt frÄn dessa tre fundament problematiseras en rad aspekter, vilka kan anses haft styrande effekter pÄ den tid fritidshemmet idag förvaltar i samordning med skolan. Den empiriska delen behandlar fritidshemmet som social arena (arbete, rekreation, förebyggande idéer), socialpedagogisk arena och ut-bild-ningspedagogisk arena.

Avhandlingen Àr av intresse för alla som pÄ olika sÀtt berörs av den verksamhet som idag utformas i samarbetet mellan fritidshem och skola.
Malin Rohlin Àr fritidspedagog, fil. lic. och universitetsadjunkt vid fritidspedagogutbildningen pÄ LÀrarhögskolan i Stockholm.

Avhandlingens titel: Att styra i namn av barns fritid. En nutidshistoria om konstruktionen av dagens fritidshem i samordning med skola

Disputationen Ă€ger rum fredag 8 juni kl. 10.00 i sal D3, LĂ€rarhögskolan i Stockholm, RĂ„lambsvĂ€gen 24–30

Malin Rohlin kan nÄs pÄ tfn 08-737 56 42 (arb), 08-718 10 76 (hem),

Presskontakt:

PresstjÀnsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: