Barnaga är fortfarande vida accepterat i världens mest inflytelserika land USA, men det är en norm som snabbt kommer marginaliseras såväl där som på andra håll i världen. Aborträtten är just nu hotad av en rad aktuella amerikanska rättsfall – men även om utvecklingen i den frågan är långsam kommer uppfattningen om fri abort som individuell rättighet också, tids nog, att dominera framtidens opinioner. En majoritet i USA avvisar idag påståendet att föräldraledighet ska delas lika mellan föräldrarna, men redan inom 15 år kommer även den opinionen ha ändrats till en majoritet för jämlikhet.

– I stort sett alla moralfrågor rör sig i liberal riktning. Vår modell baseras på stora värderingsundersökningar som löpande görs i USA, men vår metod för att analysera argumentdynamik och förutsäga utvecklingen av opinion i så kallade moralfrågor kan användas överallt.

Det säger normforskaren Pontus Strimling, forskningsledare vid Institutet för framtidsstudier, som tillsammans med matematikern Kimmo Eriksson och statistikern Irina Vartanova gjort studien som på onsdag den 13 april publiceras i den högrankade vetenskapliga tidskriften Royal Society Open Science. Modellen har applicerats på data från 2018 och i artikeln presenteras de förutsägelser som den genererar av hur opinionen kommer att förändras för en rad olika moralfrågor år för år fram till 2030. På så sätt kan modellen testas empiriskt genom att jämföra dessa riktmärken med den faktiska utvecklingen under det kommande årtiondet. Det första testet, opinionen år 2020, gav goda resultat.

– Vår modell visade sig avsevärt mycket bättre än andra kända metoder för att förutsäga värderingsutveckling. Det handlar om att förstå vilka mekanismer som ligger bakom moralförändring. Hur uppfattningar förändras beroende på vilka typer av argument som används för och emot. Modellen ger oss en skärpt bild av hur den nära framtidens samhällen kommer att fungera.

Kontakt:
Pontus Strimling (forskningsledare), pontus.strimling@iffs.se, + 46 70 375 18 62
Erika Karlsson (kommunikatör), erika.karlsson@iffs.se, + 46 70 604 58 55

Läs studien:
Artikeln heter ”Predicting how US public opinion on moral issues will change from 2018 to 2020 and beyond” och kommer att publiceras här: https://royalsocietypublishing.org/journal/rsos på onsdag den 13 april.  

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Presskontakt:
Henric Karlsson
Telefon:
072 080 23 77
Epost:
henric.karlsson@iffs.se
Presskontakt:
Erika Karlsson
Telefon:
08-402 12 36
Epost:
erika.karlsson@iffs.se