Biologisk mångfald är avgörande för vår framtid. Men ekosystemen urholkas allt mer av vårt sätt att leva. Förlusten av biologisk mångfald beskrivs som ett lika allvarligt hot som klimatförändringarna. I en ny antologi diskuterar forskare vad biologisk mångfald är, vilka problemen är och ger förslag på lösningar, i den mest heltäckande skrift om biologisk mångfald som hittills publicerats på svenska.

Antologin Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster. Svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor (red. Håkan Tunón och Klas Sandell) handlar om ett av vår tids mest brännande ämnen. Här beskriver fler än femtio forskare och experter olika aspekter på biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster, och utifrån sin verksamhet exemplifierar de vad naturen betyder för Sverige.

Biologisk mångfald är inte bara en fråga om naturvård. Det handlar om livsviktiga och komplexa frågor som är långt mer allmängiltiga än många kanske anar.

Bokens olika bidrag ger konkreta exempel på att biologisk mångfald och ekosystemtjänster är ett brett och varierat fält som det forskas om i de flesta akademiska discipliner – från naturvetenskapliga och tekniska ämnen, över juridik, samhällsvetenskap och ekonomi, till beteendevetenskap och humanistiska ämnen. Orsaken till detta är att den biologiska mångfalden berör alla samhällets delar och människor överallt, både i sin yrkesverksamhet och i sin vardag. 

– Antologin med sina olika kapitel kan närmast beskrivas som ett ekosystem i sig. Svaret på vad biodiversitet är står inte att läsa i enskilda texter utan kan kanske anas i just blandningen och sammansättningen i en helhet där den sammanlagda kunskapen är långt större än de ingående bidragen, säger Torbjörn Ebenhard, föreståndare för SLU Centrum för biologisk mångfald.

  Boken gör inte anspråk på att vara en heltäckande beskrivning av sitt ämne, men ger genom sina många exempel från forskningens olika vetenskapsområden en god – och idag ovanligt bred – översyn av vad som är viktigt att känna till om man tar problemet med förlust av biologisk mångfald på allvar. Eller om man bara vill veta vad mångfalden i naturen handlar om och varför det pratas så mycket om den.

  Det talas allt mer om behovet av en genomgripande samhällsförändring för att kunna hejda förlusten av den biologiska mångfalden och för att kunna bygga upp ett samhälle som inte motarbetar naturen – där vi i praktiken sågar av den gren vi själva sitter på. 

  – Den här boken belyser varför en sådan samhällsförändring behövs, vad den skulle kunna innebära, vilka komplexiteter och utmaningar vi står inför, men också att det finns lösningar och hopp! säger Claes Svedlindh, chef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket.

   Boken är tvärvetenskaplig och vänder sig därmed både till en bred allmänhet och till forskare som vill bilda sig i ämnen som de själva inte är fackkunniga i.

   De flesta av antologins författare är ledamöter i Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster vid Naturvårdsverket. Detta råd är ett organ som bidrar till Sveriges internationella förhandlingar inom arbetet för IPBES, den biologiska mångfaldens motsvarighet till FN:s klimatpanel.

   Antologin ges ut av SLU Centrum för biologisk mångfald och Naturvårdsverket.

   Boken finns i sin helhet att läsa som PDF på www.slu.se/antologi-bm och går även att köpa i bokhandeln.

   Kontakt: Håkan Tunón: hakan.tunon@slu.se, tel: 070-3615010. Torbjörn Ebenhard: torbjorn.ebenhard@slu.se, tel: 0767-147587

   Utgivningsdag: 15 september.
   Recensionsdag
   : 24 september.
   Recensionsexemplar: cbm-publikationer@slu.se

   Presskontakt:

   Magnus Nelin

   Telefon:

   018-67 26 08

   Mobil:

   073-807 88 90