Malen är en sällsynt och hotad art i Sverige. Den kan bli över två meter lång och finns bara kvar i tre vattenområden i södra Sverige. Linnéuniversitetets forskare har undersökt den rödlistade arten i tio års tid. Studien visar att malen i Sverige kan bli över 70 år, vilket är äldre än vad forskarna tidigare trott.

I studien har forskarna märkt och undersökt över 1 000 fiskar. Resultaten visar att det inte är ovanligt att malarna väger över 30 kilo och ståtar med längder på omkring två meter.

– Det känns lite märkligt att fiska på en fisk som är minst lika gammal som jag själv och som föddes strax efter andra världskriget, säger Per Larsson, professor vid institutionen för biologi och miljö.

Troligtvis har malen varit allmänt spridd i svenska vatten, men har successivt försvunnit till följd av förändringar i vattenmiljön. Idag finns malen endast kvar i tre svenska vattensystem: Helgeån/Möckeln, Emån och Nyköpingsån/Båven.

En annan bidragande orsak till att malen är sällsynt i Sverige och försvunnen från våra nordiska grannländer är att den blir könsmogen först vid tolv års och att det tar lång tid för malen att etablera sig på nya platser.

– För att kunna göra skyddande insatser så måste vi förstå malens grundläggande beteende och biologi: Var och när leker malen och hur ser deras rörelsemönster ut? Vad äter malen och när är den aktiv under dygnet och under året? Är den aktiv också under vintern? Det här är en rödlistad art som vi har väldigt lite kunskap om i Sverige.

Läs hela reportaget om studien på Lnu.se >>

Kontakt

Kontakt

Kristofer Bergström, doktorand, 072-594 96 40, kristofer.bergstrom@lnu.se
Per Larsson, professor,  070-622 37 79, per.larsson@lnu.se

Högupplösta pressbilder på ovanstående personer finns att ladda hem från respektive personalsida på Lnu.se

Ulrika Bergström, pressansvarig, 070-259 36 29, ulrika.bergstrom@lnu.se