En ny forskningsstudie från Linnéuniversitetet om ungas syn på metoo och sexuella trakasserier visar att i stort sett alla elever är utsatta för sexuella trakasserier. Men, det är inte säkert att ungdomarna själva är medvetna om det.

Liselotte Eek-Karlsson är lektor på institutionen för didaktik och lärares praktik vid Linnéuniversitetet. I forskningsprojektet #Tystiklassen – ungas tal om sexuella trakasserier har Liselotte och hennes kollegor intervjuat 50 elever från årskurs fem upp till tredje året på gymnasiet om hur de ser på sexuella trakasserier.

Forskarna ställde bland annat frågor hur de tänker kring metoo, men det blev även många samtal kring hur hur ungdomarna tänker kring sexuella trakasserier och vad de själva varit med om.

– Pratar vi om flickorna, tänker de inte att ’nu har jag blivit sexuellt trakasserad’, utan det är ju deras vardag. De går inte i vissa korridorer, de tänker på vad de har på sig. Även pojkar intervjuade vi förstås, om hur deras värld ser ut, hur man behöver vara för att passa in i gruppen.

Liselotte understryker att det inte är så enkelt att det handlar om ”de elaka pojkarna och de snälla flickorna”. Det kan också vara svårt att veta vad som kan förstås som sexuella trakasserier.

– Det är väldigt mycket begränsande normer, så det är inte så lätt att vara kille heller. Jag skulle säga att nästan alla är utsatta, på något sätt, av det vi vuxna skulle kalla en form av sexuella trakasserier. Men ungdomarna själva skulle inte säga det alla gånger. Det blir ett så normaliserat sätt att vara, att de inte tänker på det.

Liselotte Eek-Karlsson och hennes två medförfattare har hittills sammanfattat projektet i tre artiklar och ytterligare två artiklar är på gång. Den första artikeln handlar om förklaringsmodeller och hur man som vuxen tar emot en berättelse om sexuella trakasserier. Den andra har fokus på hur man kan arbeta med dessa frågor i skolan.

– Den tredje handlar om hur flickorna liksom försöker runda de här hörnen i vardagen. Den är ledsam att läsa, därför att tjejerna tar ett sånt jätteansvar för pojkarna.

Ett längre reportage där Liselott berättar om hur intervjuerna gått till och vad eleverna svarat och resonerat kring finns att läsa på Lnu.se.

Mer information

Kontakt

Liselotte Eek-Karlsson, lektor, 0480-44 67 52, liselotte.eek@lnu.se

Presskontakt:

Ulrika Bergström

Telefon:

0480-49 70 55

Mobil:

070-259 36 29