Aortaneurysm (pulsåderbråck) innebär att en sjuklig vidgning uppstår i stora kroppspulsåderns kärlvägg. Om bråcket brister kan tillståndet bli livshotande. I en europeisk studie, ledd från Akademiska sjukhuset, utvärderas om diabetesläkemedlet metformin, kan bromsa aneurysmtillväxten. Förhoppningen är att patienter med ett begynnande aneurysm ska slippa senare operation.

– Det har gjorts många försök med olika läkemedel att bromsa tillväxten av pulsåderbråck genom åren, men ingen har riktigt lyckats. Vår studie bygger på tidigare observationsstudier, där man sett att personer med diabetes, som behandlas med metformin, mer sällan drabbas av aneurysm och att deras aneurysm tycks växa mycket långsammare, säger Anders Wanhainen, chef för den kärlkirurgiska verksamheten på Akademiska sjukhuset, tillika professor och huvudansvarig för Centre of Excellence Aorta som bildades i augusti 2021 av Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet.

Den aktuella studien, MAAAGI (Metformin for Abdominal Aortic Aneurysm Growth Inhibi-tion), startade 2020, strax innan pandemin drabbade Sverige. Endast ett fåtal patienter hann dock inkluderas innan studien fick pausas på grund av omprioriteringar i sjukvården och för att inte utsätta äldre deltagare för onödiga smittorisker. Sedan årsskiftet är studien igång igen.

Detta är den första randomiserade studien i världen som syftar till att se om behandling med metformin, bromsar tillväxten av pulsåderbråck.

– Det är ett väl beprövat läkemedel som sedan 1950-talet ges som behandling av typ 2-diabetes för att sänka blodsockerhalten. Omkring hälften av diabetespatienterna får idag sådan behandling, framhåller Anders Wainhainen.

I multicenterstudien deltar kliniker i såväl Sverige som Europa. Studien leds från Akademiska sjukhuset. Även Skåne universitetssjukhus i Malmö, Norrlands universitetssjukhus, Gävle sjukhus och Centralsjukhuset i Karlstad medverkar. Därtill ska nämnas universitetssjukhuset i Amsterdam och Rikshospitalet i Köpenhamn. Liknande studier är på gång i Australien och vid Stanford i USA.

Patienterna till studien rekryteras i samband med screening. Hittills har forskarna fått med ett 50-tal av planerade 500 patienter, varav hälften får läkemedelsbehandling, hälften standradbehandling. Efter två år ska den första utvärderingen göras.

– Om det visar sig att metformin verkligen kan bromsa tillväxten av pulsåderbråck skulle vi, i samband med screening, kunna ge läkemedelsbehandlingen till de patienter som har ett begynnande aneurysm. Då slipper de senare genomgå stor och riskabel kirurgi. Dessutom är metformin ett billigt läkemedel som inte ger några allvarliga biverkningar. Eftersom patentet gått ut landar vi på en kostnad på cirka tio öre per dag, förklarar Anders Wanhainen.

Globalt har cirka 20 miljoner människor pulsåderbråck. Brustet aortaneurysm leder till ungefär 200 000 dödsfall årligen.Pulsåderbråck är fyra till fem gånger vanligare hos män än hos kvinnor. Varför det är så kan ha med hormoner att göra. Sedan 2006 kallas 65-åriga män i Uppsala län till ultraljudsundersökning (screening) av stora kroppspulsådern i buken. Syftet är att minska dödligheten i brustet pulsåderbråck.

– Av männen som screenas har ungefär två procent ett regelrätt pulsåderbråck. Dessutom upptäcks ett förstadium till aneurysm hos ytterligare ett par procent. Dessa män får gå på årliga kontroller för att tillförsäkra att bråcken inte växer sig alltför stora, eftersom det då kräver förebyggande kirurgisk behandling. Om vi kunna behandla och bromsa tillväxten av bråck med metformin, vore det smått revolutionerande, avrundar han.


För mer information/intervju, kontakta:

Anders Wanhainen, överläkare och professor i kärlkirurgi vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, tel: 073-399 39 06, e-post: anders.wanhainen@surgsci.uu.se

FAKTA: Centre of Excellence Aorta på Akademiska sjukhuset

  • Ett av fem Centres of Excellence på Akademiska sjukhuset.
  • Bildades i augusti 2021 av Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet.
  • Målgruppen är patienter med svåra, komplexa sjukdomar och tillstånd i stora kroppspulsådern såsom pulsåderbråck och aortadissektion. Även patienter med komplicerade undergrupper av aortasjukdomar, såsom infektioner och ovanliga ärftliga bindvävssjukdomar, ingår. Dessa patienter har en högre benägenhet att drabbas av aneurysm eller dissektion.
  • Är ett europeiskt referenscentrum för svåra bindvävssjukdomar som Marfans syndrom och Loey-Dietz syndrom.
  • Består av ett multidisciplinärt team av specialister inom kärlkirurgi, thoraxkirurgi, angiologi som erbjuder vård, forskar och arbetar med metodutveckling.
  • Hit remitteras patienter från hela världen med aortasjukdomar från regionala, nationella och internationella vaskulära centra för konsultation och/eller behandling.

Elisabeth Tysk, presschef för Akademiska sjukhuset, tel: 070-622 24 21, e-post: elisabeth.tysk@regionuppsala.se