Riksantikvarieämbetet har beslutat hur forsknings- och utvecklingsmedlen (FoU) för 2022 ska fördelas. Totalt handlar det om cirka 14,75 miljoner kronor som fördelas till kulturarvsområdets digitalisering och kulturarv och klimat, samt till de centrala museerna.

Sammanlagt har 44 projekt sökt FoU-medel för 2022. Av dessa har 13 projekt från utlysningen till kulturarvsområdets digitalisering och kulturarv och klimat och fem fortsättningsprojekt från de centrala museerna fått sina ansökningar beviljade till en totalsumma av cirka 14 750 000 kronor.

För fördelningen av medel för 2022 har, förutom frågor om hur kulturarvet kan digitaliseras, frågor som rör hållbarhet och klimatanpassning varit mycket viktiga.

− Det är generellt hög kvalitet på ansökningarna. Vi kan tydligt se att det behövs den här typen av projekt och medel, säger Eric Fugeläng, avdelningschef för Riksantikvarieämbetets avdelning för kulturarvsutveckling.

Ett exempel på projekt som har tilldelats medel är Kulturhistoriska museer, skolan och digitala läranderesurser vid Linköpings universitet. Det är inriktat på att öka museernas användning av digitala lärarresurser riktade mot skolan. Det är en viktig sak med tanke på hur stor ojämlikhet det finns vad gäller tillgång till museer för elever från olika skolor i landet.

− Riksantikvarieämbetet bedömer att digitaliseringen av kulturarvet är den viktigaste frågan inom museiområdet idag. Som ansvarig myndighet ska vi ge ledning och stöd som driver museerna mot gemensamma, hållbara lösningar för ett effektivt bevarande och ökad tillgänglighet, säger Eric Fugeläng.

− Att det kommer fram ny kunskap inom digitaliseringsområdet är av avgörande betydelse och det präglar årets tilldelning av FoU-medel, säger Joakim Malmström, Riksantikvarie.

Se alla projekt som har beviljats pengar här.

Kontakt:
Eric Fugeläng, avdelningschef Avdelningen för kulturarvsutveckling, 08-5191 80 69, eric.fugelang@raa.se
Jonas Thunberg, pressansvarig, 08-5191 80 07, press@raa.se

Jonas Thunberg
08-5191 80 07
press@raa.se