Grundkursen i kriminologi (20 poäng) kommer att ges som Internetbaserad distanskurs på halvfart, dvs 10 poäng under höstterminen 2002 och resterande 10 poäng under vårterminen 2003.
Kursen startar den 4 oktober 2002 och pågår till och med juni 2003.

Utförlig kursbeskrivning finns på Kriminologiska institutionens hemsida www.crim.su.se där även ansökningshandlingar kommer att finnas.

Sista ansökningsdatum är den 23 augusti 2002

Nätuniversitetet är en ny myndighet under Utbildningsdepartmentet med uppgift att vara en portal för IT-stödd distansutbildning vid svenska universitet och högskolor. Från Stockholms universitet lämnades en intresseanmälan och tilldelades 51 helårsstudieplatser, med fördelning på förutom Kriminologiska institutionen även institutionerna för engelska, historia, klassiska språk, fysik, geologi och geokemi, matematik, meteorologi, naturgeografi, data- och systemvetenskap samt företagsekonomi

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: