Blåbocken är ett av de mest sällsynta djuren i museisamlingar av de däggdjur som dött ut i historisk tid. Nu visar en DNA-undersökning att museiexemplaren är ännu färre än man trodde.

Blåbocken, som var en gräsätande antilop i Sydafrika, är utdöd sedan år 1800. Idag finns bara enstaka exemplar bevarade på museum.

En ny dna-undersökning visar att sex av museiexemplaren har identifierats fel och istället är närbesläktade antiloparter som även lever idag. Denna dna-undersökning kunde bara bekräfta fyra exemplar som blåbock vilket gör arten ännu mer sällsynt än man trodde. Undersökningen visar också att exemplaret som står utställt på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm verkligen är från den utdöda blåbocken.

Studien publicerades i tidskriften Scientific Reports 22 januari 2021.

Blåbock i Stockholm och Uppsala

Utställt på Naturhistoriska riksmuseet finns ett monterat skinn med horn från en hane, men inga ben eller kranium är bevarade. Exemplaret är äkta.

På Evolutionsmuseet i Uppsala finns ett par horn monterade på en platta. Det exemplaret är också äkta enligt den nya dna-undersökningen.

– Vi ser också att de två blåbockarna i Stockholm och Uppsala är mycket nära släkt med varandra, förmodligen från samma flock antiloper som en gång levde i Sydafrika, säger Daniela C. Kalthoff vid Naturhistoriska riksmuseet som deltagit i studien.

Få exemplar i världen

DNA-studien bekräftar också att ett skinn från en hona som står monterat i Naturhistoriska museet i Wien är äkta. Samma sak med enstaka benbitar på Naturalis museum i Leiden. Dessutom finns två monterade skinn i Paris och Leiden, men dessa har inte kunnat provtas än.

– Tyvärr verkar inte något kranium från blåbock finnas kvar så skinnet och hornen är den bästa ledtråd vi har om hur blåbocken såg ut, säger Daniela C. Kalthoff om den monterade blåbocken på Naturhistoriska riksmuseet.

Sällsynt och utsatt

Skinnet som står utställt på Naturhistoriska riksmuseet beställdes år 1781 tillsammans med andra djur från Sydafrika. Kvittot från beställningen visar att blåbocken var det dyraste djuret, 8 riksdaler.

Blåbocken försvann ungefär samtidigt med Europas kolonisering av Afrika under 1700-talet. DNA-undersökningen visar också en låg genetisk mångfald vilket tolkas som att blåbocken förmodligen var sällsynt redan när koloniseringen började.

Kontakt

Daniela C. Kalthoff,

forskare vid Naturhistoriska riksmuseet

0768 814 968

daniela.kalthoff@nrm.se

Fakta om Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet och Sveriges största museum. Vi vill öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Det är därför vi forskar och sprider kunskap och upplevelser. När det leder till fascination och livslångt engagemang har vi lyckats.

De naturhistoriska samlingarna innehåller fler än 10 miljoner växter, djur, svampar, miljöprover, mineral och fossil. Samlingarna är grunden för forskning och utställningar där vår ambition är att vara av världsklass. För besökarna finns elva permanenta utställningar och kupolbiografen Cosmonova som visar filmer i världens största filmformat, IMAX.

Presskontakt:
Martin Testorf
Telefon:
0709-429011
Epost:
martin.testorf@nrm.se