Ett antal akademiska priser delas ut på lördag i samband med promotionshögtiden då nya doktorer promoveras och nya professorer installeras under traditionella former med pompa och ståt.

Norrbottens Forskningsråds pris till forskning inom filosofisk fakultet samt inom teknikens gränsområde för 2001. Priset tilldelas doktor Rickard Wahlberg, Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap. Prisutdelare är professor Christer Wiklund.

Kungl. Skytteanska samfundets pris till den mest välförtjänta yngre forskaren inom teknikvetenskapen vid Luleå tekniska universitet. Prissumman är 30.000 kronor. Priset tilldelas docent Roland Larsson, Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik. Prisutdelare är rektor Ingegerd Palmér.

Vattenfalls pris för att uppmuntra till goda insatser i arbetet för licentiatexamen. Priset är 25.000 kronor. Priset tilldelas forskarstuderande Tarun Kumar Kundu, Institutionen för kemi och metallurgi. Prisutdelare är direktör Kjell Isaksson.

Nordeas Norrlandsstiftelse resestipendier till forskarstuderande inskrivna vid Luleå tekniska universitet. Resestipendier tilldelas Erik Elfgren, doktorand vid Avdelningen för konstruktionsteknik, samt de båda forskarstuderandena Leon Dahlén och Kalle Börjes. Stipendierna är på 50.000, 30.000 respektive 20.000 kronor. Prisutdelare är Fredrik Lundberg.

I samband med promoveringen får fem universitetslärare priser för särskilda insatser inom internationalisering, samverkan och grundutbildning. (Pressmeddelande har tidigare skickats ut om detta.)

Informatör Jan Nyberg, tel 0920-49 16 21, 070-672 01 11 eller jan.nyberg@adm.luth.se