– Handelshögskolan vid Göteborgs universitet skall utvecklas genom strategiska allianser av världsklass, säger professor Rolf Wolff, rektor för Handelshögskolan. Vi måste också bli bättre på att samarbeta inom Göteborg, varför några doktorander från Chalmers också ingår i den grupp som vi tar över till kiseldalen.

Under de närmsta åren kommer Handelshögskolans forskare och lärare att ha ett intensifierat utbytet med Stanford på olika nivåer. Den nu aktuella doktorandkursen är bara en del i samarbetet. Doktoranderna spänner över ett vitt fält av områden och syftet är också att skapa samarbeten över institutionsgränserna inom Handelshögskolan.

De utvalda doktoranderna ser mycket fram emot den tvärvetenskapliga utbildningen och chansen att få ta del av de välrenommerade forskarnas kunskaper. Vissa är i början av sin doktorandutbildning medan andra inte har så mycket kvar. Alla hoppas och tror dock att kursen inte bara kommer att ge rena kunskaper, utan också intryck, idéer och inspiration som kommer att vara till glädje i det fortsatta arbetet. Att få lära känna doktorander från andra institutioner upplevs också som oerhört värdefullt och något som kommer att påverka Handelshögskolans forskning framöver.

För ytterligare information kontakta rektor Rolf Wolff, telefon 031-773 5610, e-post Rolf.Wolff@handels.gu.se.

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851