Små barn kan berätta ingående om sina känslor och hur de har det hemma. De är också bra på att läsa av sina föräldrar och deras känslor, både genom att beskriva deras beteenden, ansiktsuttryck och röstlägen. Det visar en ny studie från Uppsala universitet, som publicerats i Journal of Child and Family Studies.

Peer review/Människor/Observationsstudie

I studien har forskarna intervjuat förskolebarn i åldrarna 3–6 år om deras upplevelser av familjeliv och konflikter. Intervjuerna fokuserar på barnens känsloupplevelser. I studien ingick 17 barn vars föräldrar deltog i den frivilliga föräldrautbildningen Triple P via kommunala förskolor i Uppsala. Barnen kunde när som helst under intervjuerna avbryta för att gå ut till sina föräldrar som fanns i ett rum intill.

Resultaten visar att barnen kunde beskriva både negativa och positiva aspekter av sina familjerelationer. De berättade om upptrappade konflikter med sina föräldrar, men också om positiva stunder tillsammans.

– Vi har döpt själva artikeln till ”They yell and I yell back” (”Dom skriker och jag skriker tillbaka”) just för att vi tycker att citatet fångar hur barnen uppfattar att de svarar på förälderns ilskna tonläge. Barnen gav flera exempel på situationer som eskalerade, där förälder och barn fastnade i konflikter som slutade med bråk och skrik; situationer som barnen beskrev som väldigt jobbiga upplevelser, säger Anton Dahlberg, en av forskarna bakom studien.

Flera barn sökte tröst hos sina syskon eller husdjur när det blev tufft hemma, som efter bråk med föräldrar eller när de slagit sig.

– Vi kunde se att barnen tog hjälp av andra i omgivningen när de var ledsna eller arga. Även om det kan vara något positivt så såg vi att konflikter mellan föräldrar och barn ofta förblev olösta. Men barnen beskrev också positiva upplevelser i samband med att bli sams efter bråk, och hur relationen kunde repareras på ett fint sätt, säger Karin Fängström, medförfattare till studien.

Forskarna uppmanar nu att inkludera barnens perspektiv i framtida forskning om föräldraskap och föräldraskapsstöd för att förstå och stödja familjer på ett bättre sätt. Det är ett viktigt steg mot att förbättra föräldraskap och familjeliv.

– Vi tänker att resultaten kan vara till nytta för personer som arbetar med barn, såsom förskollärare och vårdpersonal, men även en generell uppmuntran till folk att lyssna på barn, säger Anton Dahlberg.

Artikel: Dahlberg, A., Sarkadi, A. & Fängström, K. ‘They Yell and I Yell Back’ Pre-schoolers’ Descriptions of Conflict Laden Interactions at Home. Journal of Child and Family Studies (2023). DOI: 10.1007/s10826-023-02691-0

För mer information kontakta:

Anton Dahlberg, legitimerad psykolog och forskare vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet. E-post: anton.dahlberg@uu.se , Tel: 018- 471 6574

Karin Fängström, legitimerad psykolog och forskare vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet. E-post: karin.fangstrom@uu.se Tel: 073-469 77 82

Uppsala universitet är Sveriges äldsta universitet, grundat 1477. Vi har över 50 000 studenter och 7 500 medarbetare i Uppsala och i Visby. Vi är ett brett forskningsuniversitet med forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora, teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin och farmakologi. Universitetet är återkommande rankat som ett av världens främsta universitet, med målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.

Presskontakt:

Presskontakt

Telefon:

Mobil:

070-167 92 96