Ulcerös kolit Àr en inflammatorisk tarmsjukdom som i vissa fall leder till att tjocktarmen mÄste opereras bort. Patienter som fÄtt sin tjocktarm bortopererad riskerar att i samband med diarrésjukdom förlora stora mÀngder vÀtska och salter vilket kan leda till uttorkning.
Forskarna har nu undersökt immunsvaren i tarm och blod hos denna patientgrupp sedan de vaccinerats med tvÄ olika registrerade vacciner mot allvarliga tarminfektioner.

TvÄ doser av ett avdödat, drickbart koleravaccin gav upphov till starka immunsvar lokalt i tarmen hos patienter utan tjocktarm. Antikroppssvaren i blod var jÀmförbara med dem som sÄgs hos friska försökspersoner efter vaccination.

Vaccination med ett levande försvagat vaccin mot tyfoidfeber gav dÀremot upphov till sÀmre immunsvar i blod hos patienter utan tjocktarm Àn hos friska försökspersoner. Skillnaden i immunsvar beror troligen pÄ att de levande försvagade salmonellabakterierna som ingÄr i vaccinet inte
binder in till tarmslemhinnan i samma utstrÀckning dÄ tjocktarmen Àr bortopererad. Möjligen vore ett avdödat vaccin mot tyfoidfeber, som injiceras, ett bÀttre alternativ som profylax för dessa patienter vid resa till omrÄden med tyfoidfeber.

VÄra fynd torde Àven ha betydelse för det framtida anvÀndandet av vaccinstammar som baseras pÄ olika levande salmonellabakterier som bÀrare av andra smittÀmnen.

Leg lÀkare Jan Kilhamn, tel arbete 031-741 61 72, tel mobil 0708-81 38 00, tel hem 031-776 04 17, fax 031-82 69 76,
e-post: jan.kilhamn@medfak.gu.se

Handledare: Professor Marianne Jertborn
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Institutionen för invÀrtesmedicin, avdelningen för infektionssjukdomar.
Avhandlingens titel: ”B- and T- cell responses in colectomized and healthy individuals after mucosal vaccination”. Avhandlingen försvarades tisdagen den 17:e december.

Carina ElmÀng, informatör
Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet
Box 400, 405 30 Göteborg
tel 031-773 35 77
mobil 0708-77 33 57