Forskarna ska för detta anslag göra en studie över interaktionen mellan alkohol och nikotin, de droger som missbrukas mest och orsakar störst problem i vårt samhälle.

Jörgen Engel är professor i farmakologi och Bo Söderpalm läkare i psykiatri med särskild inriktning mot beroende.

För mer information, kontakta Jörgen Engel tel 031- 773 34 17, e-post Jorgen.Engel@pharm.gu.se

eller Bo Söderpalm, tel 031 031-342 64 01
e-post Bo.Soderpalm@neuro.gu.se

För foto kontakta Carina Elmäng 031-773 35 77, e-post
carina.elmang@sahlgrenska.gu.se

Carina Elmäng, informatör
Sahlgrenska akademin
tel 031-773 35 77
fax 031-82 58 92
mobil 0708-77 33 57