E-handeln betyder nya möjligheter för konsumenter till ökad tillgänglighet och service men är samtidigt en logistikutmaning för dagligvaruhandeln. Med effektiv logistik och minskad bilanvändning kan transporterna för hushållens livsmedelsförsörjning minska tack vare e-handeln. Samtidigt är konkurrensen hård, vilket driver på servicen.

VTI har i en studie, finansierad av Energimyndigheten, tittat på möjligheter att minska energianvändningen vid transporter i samband med e-handel, både utifrån dagligvaruhandelns distributionssystem och konsumenternas perspektiv. Den största potentialen för energieffektivisering finns i den sista delen av transporten till kund, kallat sista milen.

Studien visar att det är nu, när e-handel utvecklas kraftigt, som det också är möjligt att skapa erbjudanden som både är attraktiva för kunderna och långsiktigt hållbara. Lösningar som fungerar vad gäller lönsamhet, energiåtgång vid transporter, tillgänglighet för kund och så vidare.

– Kanske är de lösningar som vi som kunder har tillgång till idag lite ”för” bra och bekväma. För att e-handeln ska bli långsiktigt hållbar kan vi behöva acceptera att vi till exempel måste ha lite längre framförhållning och planera våra inköp mer, säger Jenny Karlsson, forskningsledare på VTI.

Vilka lösningar är det då som är hållbara? VTI pekar i sin rapport på att det inte finns en lösning som fungerar överallt. I en större stad, med många invånare på liten yta, kan ett system med effektiva hemtransporter vara en energieffektiv lösning – med en, samordnad transport kan många kunder få sin matkasse levererad till dörren. I en mindre tätort som är spridd över ett större område och med färre kunder kan en ”Click&Collect”-lösning vara ett bra energieffektivt alternativt. En sådan lösning kan innebära att kassarna plockas ihop och levereras till ett centralt placerat utlämningsställe dit kunderna i området kan åka för att hämta sina varor. Såväl hemleverans som Click&Collect bidrar till minskade bilresor.

– Det är ett komplext system. Vilka lösningar som fungerar bäst beror på sammanhanget. I vår studie pekar vi på olika nyckelfaktorer som är viktiga för att hitta de lösningar som är mest energieffektiva, säger Jenny Karlsson.

Energieffektiv distribution av dagligvaror vid ökad e-handel – genom minskade transporter (länk till rapporten)

Ytterligare information

Jenny Karlsson, forskningsledare, jenny.karlsson@vti.se, tel 013-20 42 65 (projektledare)

Linea Kjellsdotter Ivert, senior forskare, linea.kjellsdotter@vti.se, tel 031-750 26 33 (logistiklösningar)

Joakim Kalantari, senior forskare, joakim.kalantari@vti.se, tel 08-555 365 19 (konsumentperspektiv)

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg och Lund.

Presskontakt:
Eva-Mari Löfqvist
Telefon:
013-20 42 08
Mobil:
0709-21 82 86
Epost:
eva-mari.lofqvist@vti.se
Presskontakt:
Ytterligare presskontakt
Telefon:
013-20 40 00
Epost:
kombi@vti.se