Jästsvampen är en mycket viktig modellorganism inom biomedicinsk forskning vilket inte minst betonades 2001 då jästforskare belönades med Nobelpriset i Fysiologi eller Medicin.

Alla organismer är uppbyggda av celler. Många av cellens funktioner är desamma hos jästsvampar, växter, djur och människor. Genom att studera jästceller har man ökat förståelsen för många av människokroppens funktioner. Dessutom är jäst en viktig mikroorganism för vin-, öl-, bröd och läkemedelstillverkning. Tusentals laboratorier världen över studerar jäst.

Göteborg Yeast Centre är unik organisation bestående av forskare från både Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola. Jästforskarna studerar cellens funktioner, hur celler åldras, reagerar på sin yttre miljö och forskarna utvecklar nya bioteknologiska användningsområden. Centret omfattar ca 60 aktivt samarbetande forskare som även bedriver grundutbildning och förmedlar forskningrön till allmänheten. Göteborg Yeast Centre står även som värd för en stor internationell jästkonferens i juli 2003 dit över 1000 deltagare väntas.

Läs mer på www.gmm.gu.se/gyc

Gunilla Öberg, Informationssekreterare
Göteborgs universitet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Telefon: 031-773 3754
E-post: gunilla.oberg@gmm.gu.se

Presskontakt:

Ulrika Lundin

Telefon:

031-786 6705

Mobil:

070-775 8851