Den 22 februari disputerar Ingrid Nohlgren vid Luleå tekniska universitet med doktorsavhandlingen ”Recovery of Kraft Black Liquor with Direct Causticization using Titanates”. I avhandlingen beskriver hon en ny metod att återvinna kemikalierna i svartlut med hjälp av en natrium- och titanatförening. En metod som fortfarande är i forskningsstadiet men har stora potentialer.

Fördelarna är färre processteg och därmed lägre kapitalkostnader och högre koncentration på vitluten. Dessutom kräver titanatprocessen avsevärt mindre externt bränsle än den konventionella svartlutåtervinningen.

Ingrid Nohlgren, uppvuxen i Kumla, tog civilingenjörsexamen i kemiteknik med processteknisk inriktning vid Chalmers tekniska högskola 1997. Hon bor i Luleå och är doktorand i kemisk apparatteknik vid Luleå tekniska universitet.

Upplysningar: Ingrid Nohlgren, 0920-491315 (arbete), ingrid.nohlgren@km.luth.se

Presskontakt:

Katarina Karlsson, Sofia Stridsman

Telefon:

0920-492128, 0920-493625

Mobil: