Den 31 maj är det dags: Efter ett uppehåll på grund av pandemin kan 2020 års installations- och promotionshögtid äntligen genomföras i Blå hallen i Stockholms stadshus. Vid högtiden uppmärksammas såväl nyblivna doktorer som nya professorer vid Stockholms universitet.

Professorsinstallationen och doktorspromotionen är de främsta bland de gemensamma akademiska traditionerna hos universitet och lärosäten i Sverige. Båda har anor från medeltiden. Den traditionella Installations- och promotionshögtiden genomförs i Stadshuset normalt en gång per år. På grund av pandemin har högtiden skjutits fram från september 2020, men kan nu äntligen genomföras.

– Syftet med installations- och promotionshögtiderna är främst att hedra och hylla våra förtjänta forskare och lärare. Dessutom är denna högtid ett tillfälle då hela universitetets prestationer, vid alla fakulteter, synliggörs, säger Anne Heikkinen Sandberg, ceremonimästare vid Stockholms universitet.

Under ceremonin i Blå hallen promoveras de som under 2019-2020 disputerat och tagit ut sin examen vid universitetet. Den 31 maj är det 111 nya doktorer som deltar vid högtiden. Dessutom installeras 35 nya professorer. Under kvällen promoveras även jubeldoktorer, de som för 50 år sedan tog sin doktorsexamen vid Stockholms universitet, och det pedagogiska priset Årets lärare kommer att delas ut.

Installationsföreläsningen hålls av Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt med särskild inriktning mot socialrätt och barnrätt. Underhållning sker av Stockholms studentsångare, Kungl. Musikhögskolan och Operahögskolan i Stockholm och ceremonin följs av bankett i Gyllene salen.

Ceremonin äger rum kl 17.00 – 19.30 tisdag den 31 maj i Stockholms stadshus. Den direktsänds här.

Expertlista: Forskare som svarar på frågor om högtider, ceremonier och ritualer.

Kontakt
För ytterligare information: Anne Heikkinen Sandberg, ceremonimästare vid Rektors kansli, Stockholms universitet, tfn 08-16 47 16, 
e-post: doktorspromotion@su.se

Två högtider i slutet av september
Under 2022 arrangeras även två promotionshögtider i slutet av september. 2021 års högtid ska hållas torsdagen den 29 september och 2022 års fredagen den 30 september.

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. 

Prenumerera på universitetets nyhetsbrev om aktuell forskning, utbildning och samarbetsmöjligheter su.se/nyhetsbrev

Läs mer om universitetets forskning su.se/forskning

Presskontakt:
Presstjänsten
Telefon:
08-16 40 90
Epost:
press@su.se