Om allt löper väl är intentionen att stiftelsen år 2007 ska göra en liknande satsning, med ytterligare två miljoner kronor för en ny femårsperiod. I gengäld förväntar sig stiftelsen att professuren, som är under tillsättning, benämns ”till Gustaf B Thordéns minne” och att den placeras vid Institutionen för arbete, ekonomi och hälsa i Uddevalla. Thordén var verksam som industrialist i Uddevalla och stiftelsen grundades för att stödja utvecklingen i Bohuslän.

– Ett professorsprogram kostar 1,2 miljoner kronor per år, därför känns det bra att få stöd från externt håll. Medel utifrån är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att utveckla högskolan. Jag hoppas därför att Thordénstiftelsens initiativ ska följas av andra, säger rektor Olof Blomqvist i en kommentar.

För mer information kontakta: rektor Olof Blomqvist, tel 0520-47 50 10, e-post olof.blomqvist@htu.se

Presskontakt:

Anna Hallberg

Telefon:

0520-223152

Mobil:

0733-975092