Principen för den ”elektroniska tungan” är att ett antal elektroder förs ner i vätskan. När en spänning läggs på över elektroderna får man ett utslag som varierar beroende på vätskans innehåll av elektrokemiskt aktiva ämnen och/eller laddade partiklar. Tanken är att sensorerna ska kunna användas bland annat för att kontrollera kvaliteten vid tillverkning av flytande produkter.

Forskaren Susanne Holmin har i sin avhandling testat den ”elektroniska tungan” på dels flytande tvättmedel, dels filmjölk. Hennes resultat visar att det är viktigt att hitta rätt kombination av elektroder av olika material (koppar, guld, iridium, silver, platina m m) samt olika mätmetoder (mätning av ledningsförmåga, ström och/eller spänning) för att få maximal information.

Innan ”tungan” kan komma ut i industriellt bruk i full skala krävs en vidare utveckling för att säkra att processen fungerar på lång sikt även om elektroderna får beläggningar av partiklar i vätskorna. Men intresset hos industrin är stort, och en variant av ”tungan” har just börjat provas på ett mejeri i Skåne.

Susanne Holmin har utfört sitt arbete inom ramen för S-Sence, Swedish Sensor Centre, i Linköping. Det är ett så kallat kompetenscentrum där universitetsforskare och industrirepresentanter arbetar med gemensamma forskningsfrågor, i det här fallet fokuserade på sensorteknik.

Disputationen äger rum den 22 februari. Avhandlingen heter Liquid sensing – development and characterisation of an electronic tongue, based on electrochemical methods. Susanne Holmin träffas på tel 013-28 13 72, e-post susho@ifm.liu.se.

Presskontakt:

press@liu.se

Telefon:

013 - 28 10 00

Mobil: