Nanoteknologi och nanoelektronik, som för 40 år sedan bara var en idé, är nu verklighet. Fysikern Lotten Glans forskning kan vara till stor nytta för de som arbetar med nanoteknologi. Med datorns hjälp simulerar hon hur långsamma högt laddade joner kolliderar med materia . Detta leder till att en stor mängd energi överförs. Men åverkan sker lokalt, på en atomär nivå. Denna form av ”atomslöjd” är en del av den grundforskning som kan användas för att utveckla nanoelektroniken.
I docentföreläsningen, som har rubriken ”På kollisionskurs i fysiken”, behandlar Lotten Glans en teoretisk, fysikalisk beskrivning av kollisioner mellan jonerna och isolatorer eller kluster av kolatomer.
Lotten Glans kommer ursprungligen från Uppsala. Vid Uppsala universitet studerade hon på fysiklinjen och doktorerade sedan i kvantkemi. Efter ett par år i USA och arbete vid Stockholms universitet kom hon 1999 till Mitthögskolan i Sundsvall. Här arbetar hon som lektor i fysik vid Institutionen för teknik, fysik och matematik.

Lotten Glans docentföreläsning hålls den 27 november kl. 11.00-12.00 i Fälldinsalen, Åkroken, Campus Sundsvall.

För mer information kontakta:
Lotten Glans, Mitthögskolan
Tel: 060-616471